Бурова Ольга Ігорівна

Старший науковий співробітник відділу соціально-політичних процесів

Телефон:
(044) 255-60-84
E-mail:
burova_olga@yahoo.com
ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-4149-8859
Науковий ступінь:
Кандидат соціологічних наук (22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології), Інститут соціології НАН України, Київ, 2012.

Публікації

Монографія:

Бурова О. Життєвий комфорт населення України в умовах урбанізації: соціологічний аналіз. Київ: Наукова думка, 2016. 195 с.

Статті:

Дембицкий, С.С., Бурова, О.И. (2020). Межличностная политико-психологическая напряженность: специфика феномена и особенности его социологического измерения.
Социологический журнал. 26 (3), 8-29.

Burova O. Social protection as a defining feature of welfare state // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. 2019. Вип. 11 (22). С. 283-287.

Burova О. Social expectations and reality for Ukrainian citizens // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. 2019. Вип. 6 (20). С. 338-344.

Burova О. Gentrification. Sociological analysis of the concept // Міжнародні відносини: теоретико- практичні аспекти. 2019. №3. С.154–164.

Burova O. Gentrification, urbanization, suburbanization: à comparative analysis of the concepts // Соціальні виміри суспільства. 2018. Вип. 10 (21). С. 370–377.

Burova O. Gentrification: Historical Overview and Current Frends // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2018. №3. С. 168–174

Burova O. Some liveability indicators across Ukrainians // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. 2018. Вип. 5 (19). С. 326-332.

Burov I., Burova О. Some Factors That Influence Social Behavior of Individuals // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 4 (18) / Гол. ред-ри д. екон. н. В.М.Ворона, д. соціол. н. М.О.Шульга. Київ: Ін-т соціології НАН України, 2017. С. 306–310.

Burova О. Globalisation: pros and cons // Соціальні виміри суспільства: зб. наук. праць. Вип. 9 (20). Київ: Ін-т соціології НАН України, 2017. С.49–54.

Burova O. Social, physical and mental state of Ukraine’s population. Settlement differentiation // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 3 (17). К. : Інститут соціології НАН України, 2016. С. 130–136.

Burova О., Burov I. Social factors of national identification // Українське суспільство моніторинг соціальних змін, Вип. 2(16). К.: Інститут соціології НАН України, 2015. С. 83–91.

Бурова О.И. Поселенческая дифференциация жизненного комфорта населения европейских стран: сравнительный анализ // Социально-гуманитарные знания М.: Министерство образования и науки РФ, 2013.

Бурова О. Задоволеність життям як інтегральний показник життєвого комфорту // Українське суспільство моніторинг соціальних змін В1(15) К. : Інститут соціології НАН України, 2014. С. 365–374.

Бурова О.І. Поселенська диференціація життєвого комфорту населення України та Європи : порівняльний аналіз //Українська наукова школа психології та педагогіки життєтворчості: досягнення, проблеми та перспективи розвитку. З., 2013. С.139–143.

Бурова О.І. Життєвий комфорт у великому місті крізь призму свободи і відповідальності // Науково практична конференція Особистість,суспільство, держава: розуміння свободи і відповідальності / 17 травня 2012, ВНЗ «Національна Академія Управління» Центр перспективних соціальних досліджень.

Бурова О.І. Життєвий комфорт населення за умов урбанізації // Матеріали Запорізької сесії 1 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Придніпровські соціально-гуманітарні читання», 11 квітня 2012. С. 82-84.

Бурова О. Поселенська диференціація життєдіяльності населення України // Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. К. : Інститут соціології НАН України, 2012. С. 228–233.

Бурова О. Поселенська диференціація чинників життєвого комфорту в Україні // Український соціум. 2012. № 4. С. 19–24.

Бурова О. Соціальні наслідки урбанізації в контексті життєвого комфорту // Соціальні виміри суспільства. Вип. 4 (15). К.: ІС НАНУ, 2012. С. 350–362.

Бурова О.І. Поселенська диференціація життєвого комфорту населення європейських країн: порівняльний аналіз // Український соціум. 2012. № 1. С. 23–38.

Бурова О. Життєвий комфорт: структура, чинники та механізм формування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2012. № 1. С. 99–114.

Бурова О. Життєвий комфорт: спроба концептуалізації поняття // Соціальні виміри суспільства. Вип. 3 (14). К. : Інститут соціології НАН України, 2011. С. 198–208.

Біографічна довідка

У 2003р. закінчила Київський Національний Університет ім. Т.Г. Шевченка, факультет соціології, психології, відділення соціології. (Спеціальність соціолог). У 2012 році після закінчення аспірантури в Інституті соціології отримала ступінь кандидата соціологічних наук. У 2014 році отримала другу вищу освіту в Інституті перекладачів НАНУ за спеціальністю перекладач англійської. З 2015 року очолює «англійський клуб соціологів» при інституті соціології. Готується до виходу монографія: «Життєвий комфорт населення України в умовах урбанізації. Соціологічний аналіз. » 
У травні 2016 р. їздила на стажування в Англію в рамках програми «кредитної мобільності вчених -Erasmus +" за підтримки European Commission в University of Bedfordshire, яка триватиме до травня 2017р. Також є відповідальною особою за її виконання з боку Інституту соціології. 

Знання мов : українська, російська, англійська, французька. 

Сфера наукових інтересів : електоральна соціологія, соціальна психологія, соціологія міста, життєвий комфорт населення.