Бурова Ольга Ігорівна

Kандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник

Публікації

1. Бурова О. Життєвий комфорт: спроба концептуалізації поняття / О. Бурова // Соціальні виміри суспільства. - Вип. 3 (14). - К. : Інститут соціології НАН України, 2011. - С. 198–208.

2. Бурова О. Життєвий комфорт: структура, чинники та механізм формування / Ольга Бурова // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2012. – № 1. – С. 99–114.

3. Бурова О.І. Поселенська диференціація життєвого комфорту населення європейських країн: порівняльний аналіз / О.І. Бурова // Український соціум. – 2012. – № 1. – С. 23–38.

4. Бурова О. Соціальні наслідки урбанізації в контексті життєвого комфорту / О. Бурова // Соціальні виміри суспільства. - Вип. 4 (15). - К.: ІС НАНУ, 2012. – С. 350–362.

5. Бурова О. Поселенська диференціація чинників життєвого комфорту в Україні / О.І. Бурова // Український соціум. – 2012. – № 4. – С. 19–24.

6. Бурова О. Поселенська диференціація життєдіяльності населення України / О. Бурова // Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. - К. : Інститут соціології НАН України, 2012. – С. 228–233.

7. Бурова О.І. Життєвий комфорт населення за умов урбанізації / О. Бурова// Матеріали Запорізької сесії 1 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Придніпровські соціально-гуманітарні читання» 11 квітня 2012. – С. 82-84.

8. Бурова О.І. Життєвий комфорт у великому місті крізь призму свободи і відповідальності/ О. Бурова // Науково практична конференція Особистість,суспільство, держава: розуміння свободи і відповідальності / 17 травня 2012.// ВНЗ «Національна Академія Управління» Центр перспективних соціальних досліджень.

9. Бурова Ольга Ігорівна Поселенська диференціація життєвого комфорту населення України та Європи : порівняльний аналіз/Бурова О.І.//Українська наукова школа психології та педагогіки життєтворчості: досягнення, проблеми та перспективи розвитку/З.: 2013// С.139-143.

10. О.Бурова Задоволеність життям як інтегральний показник життєвого комфорту/Бурова Ольга// Українське суспільство моніторинг соціальних змін В1(15) К. : Інститут соціології НАН України, 2014. – С. 365–374.

11. БУРОВА Ольга Игоревна Поселенческая дифференциация жизненного комфорта населения европейских стран: сравнительный анализ /Бурова О.И. // Социально-гуманитарные знания М.: Министерство образования и науки РФ 2013. С.

12. O. Burova, I. Burov Social factors of national identification/ O. Burova, I. Burov // Українське суспільство моніторинг соціальних змін В2(16) К. : Інститут соціології НАН України, 2015. – С. 83–91.

Біографічна довідка

У 2003р. закінчила Київський Національний Університет ім. Т.Г. Шевченка, факультет соціології, психології, відділення соціології. (Спеціальність соціолог). У 2012 році після закінчення аспірантури в Інституті соціології отримала ступінь кандидата соціологічних наук. У 2014 році отримала другу вищу освіту в Інституті перекладачів НАНУ за спеціальністю перекладач англійської. З 2015 року очолює «англійський клуб соціологів» при інституті соціології. Готується до виходу монографія: «Життєвий комфорт населення України в умовах урбанізації. Соціологічний аналіз. » 
У травні 2016 р. їздила на стажування в Англію в рамках програми «кредитної мобільності вчених -Erasmus +" за підтримки European Commission в University of Bedfordshire, яка триватиме до травня 2017р. Також є відповідальною особою за її виконання з боку Інституту соціології. 
Знання мов : українська, російська, англійська, французька. 
Сфера наукових інтересів : електоральна соціологія, соціальна психологія, соціологія міста, життєвий комфорт населення.