Буров Ігор Володимирович

Kандидат філософських наук, заступник директора Інституту соціології із загальних питань, старший науковий співробітник

Телефон:
(44) 255 61 44
Факс:
(44) 255 76 96
E-mail:
i-v-b@ukr.net biv0700@mail.ru

Публікації

  1. М.Міщенко, І.Буров. Соціальні аспекти приватизаційних процесів в Україні. - К. Інститут соціології НАНУ. – 1998.

  1. Буров И.В. Приватизационные процессы в Украине // Материалы круглого стола, 21апреля,1999г. – К., 1999.

  1. Буров И.В. Выборы 2002: особенности электорального поведения // Політичний маркетинг та електоральні технології. – К., 2002.

  1. Буров И.В. Экономическое поведение в аспекте социальной безопасности // Проблеми розвитку соціологічної теорії; трансформації соціальних інститутів та інституціональної структури суспільства. – К., 2003.

  1. Буров І.В. Соціологічні знання та влада: суперечливі взаємовідносини соціологічних досліджень і політичної практики. – К., 2005.

  1. Буров І.В. Особливості ідеологізації українського соціуму // Українське суспільство 1992-2007. Динаміка соціальних змін. – К., 2007.

  1. Буров И.В. Социокультурные параметры готовности к риску и деловой конкуренции. В кн. «Экономическая культура населения Украины – К., 2008.

  1. Буров І.В. Держава, ідеологія, імідж, інтереси, стабільність // Соціологія політики. – К., 2009.

  1. Буров І.В. Покірні чи непідкорені? // Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2012. – С. 140-147.

  1. Буров І. Про деякі соціальні показники впливу на національну безпеку / І.Буров // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. – К.: Інститут соціології НАН України, 2014. – 546 с. С. 393 – 401.

Біографічна довідка

Закінчив Донбаську державну машинобудівельну академію (1970 р.), аспірантуру на кафедрі соціальної психології Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченко (1981 р.). Дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філософських наук за темою «Виховна роль керівника первинного трудового колективу» захистив у 1986 р. в Інституті філософії НАН України. Працював викладачем кафедри соціології, завідуючим першою соціологічною лабораторією кафедри соціології КДУ ім. Т.Г.Шевченко (1983 р.). Працює в Інституті соціології НАНУ з дня його заснування у 1991 р.

Сфера наукових інтересів – економічна соціологія, електоральна соціологія, соціологія безпеки.