Бекешкіна Ірина Еріківна

(1952–2020)

Публікації

Вибрані статті Ірини Еріківни Бекешкіної:

Бекешкіна І.  Україна передвиборча і після виборча: реалії громадської думки та перспективи соціальних трансформацій в Україні // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. 2019. Вип. 11 (22). С. 9–19.

Бекешкіна І. Післявиборчі зміни і громадянське суспільство // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. 2019. Вип. 6 (20). С. 35–44.

Бекешкіна І. Громадяни про громадянське суспільство: що змінилося? // Громадянське суспільство України: політика сприяння та залучення, виклики та трансформації : аналіт. доп. / [Яблонський В. М., Бекешкіна І. Е., Гелетій М. М. та ін.] ; за заг. ред. О. А. Корнієвського, Ю. А. Тищенко, В. М. Яблонського. Київ: НІСД, 2019. C. 13–24.

Бекешкіна І. Вступне слово // Національний екзит-пол’2019: президентські і парламентські вибори. К.: Фонд «Демократичні ініціативи», 2019.  С. 4–5.

Бекешкіна І. Громадянське суспільство в Україні: погляд громадян // Соціологічні виміри громадянського суспільства в Україні / за наук. ред. О. Резніка. Київ: Інститут соціології НАН України, 2019. C. 110-119.

Бекешкіна І. Українське громадянське суспільство: самооцінка і діагностика // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2019. №3. С. 18–21.

Бекешкіна І. Україна передвиборча: реалії громадської думки та їх можливий вплив на електоральний вибір // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. 2018. Вип. 10 (21).  С. 135–144.

Бекешкіна І.Е. Суспільні настрої, влада та громадянське суспільство: за результатами соціологічних досліджень // Громадянське суспільство України: сучасні практики та виклики розвитку. Аналітична доповідь – К.: Національний інститут стратегічних досліджень, 2018. С. 17–34.

Бекешкіна І. Соціальні протести: коли і чому? // Громадські протести в контексті державотворення. Київ: Дух і літера, 2018. С. 48–51.

Бекешкіна І. Держава і громадські протести // Філософська думка. 2018. № 1. С. 41–44.

Бекешкіна І. Що об’єднує і що роз’єднує українців. Ірина Бекешкіна про пост-Майданну Україну // Українська правда. 21 червня 2018 року. Отримано з https://www.pravda.com.ua/articles/2018/06/21/7184007/

Бекешкіна І. Ставлення українців до політичних партій та перспективи побудови партійної системи в Україні // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 4 (18). К.: Інститут соціології НАН України, 2017. C. 42–48.

Бекешкіна І. Вирішальний 2014-й: роз’єднав чи з’єднав Україну? // Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі: регіональний вимір / Наук. ред. О. Гарань. К.: Стилос, 2017. С. 8–39.

Бекешкіна І., Сидорчук О. Партійна система України після Майдану: регіональні особливості в умовах незавершеної трансформації // Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі: регіональний вимір / Наук. ред. О. Гарань. К.: Стилос, 2017. С. 40–70.

Бекешкіна І. Чи може соціологія прогнозувати протести? // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. №4. С. 214–216.

Бекешкіна І. Війна і мир: цілинне поле для соціологів // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. №2. С. 16–18.

Бекешкіна І. Реформи і соціологія // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. №13. С. 48–50.

Що українці знають і думають про права людини: загальнонаціональне дослідження / [І.Бекешкіна, Т.Печончик, В.Яворський та ін.]; під заг. ред. Т. Печончик. Київ, 2017. 308 с.

Бекешкіна І. Шекспірівський соціальний космос Майдану // Філософська думка. 2016. № 4. С.12–14.

Бекешкіна І. Донбас-2015: деякі проблеми реінтеграції регіону // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 2 (16). К. : Інститут соціології НАН України, 2015. С. 40–50.

Бекешкіна І. Донбас як особливий регіон України // Соціальні виміри суспільства. Вип. 7 (18). К.: ІС НАНУ, 2015. С. 66–74

Бекешкіна І.Е. Партійні вибори в Україні: радикальні зміни // Національний екзит-пол: парламентські вибори – 2014. К.: Фонд “Демократичні ініціативи, 2015. С. 35–42.

Bekeshkina I. Ukraine–2014: How has the Society Chalanged& // Belarus Realyty, 2014, №14, p. 2–7.

Бекешкіна І.Е. Рік 2014-й: від президентських виборів до парламентських. До єдності чи роз’єднаності? // Українське суспільство 1992–2014. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. К.: ІС НАН України, 2014. С. 83–91.

Бекешкіна І.Е. Майдан: хто, чому і навіщо? // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. К.: ІС НАН України, 2014. С. 304–313.

Бекешкіна І.Е. Президентські вибори – 1999, 2004, 2010, 2014 у вимірах Екзит-полу // Національний екзит-пол: президентські вибори – 2014. К.: Фонд “Демократичні ініціативи, 2014. С. 36–40.

Бекешкіна I.E. Президентські вибори – 2015: стартові позиції кандидатів // Українське суспільство 1992–2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек. н. В.Ворони, д.соц. н. М.Шульги. К.: Інститут соціології НАН України, 2013. С. 16–22.

Бекешкіна I.E. Вибори 2012: динаміка рейтингів та мотивація вибору // Соціальні виміри суспільства. Зб. наук. праць. Вип. 5 (16). К.: Інститут соціології НАН України, 2013. С.239–254.

Бекешкіна I.E. Вибори 2012: оцінки, мотивація, інформованість виборців // Україна 2012: політичний портрет. – К.: Фонд “Демократичні ініціативи”, 2013, № 39. С. 5–36.

Бекешкіна I.E. Партійні вибори в Україні: стабільність і зміни // Національний екзит-пол: парламентські вибори 2012. – К.: Фонд “Демократичні ініціативи”, 2013. С. 47–54.

Бекешкіна І. Українські партії на парламентських виборах і структурованість українського суспільства // Українське суспільства 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д. соц. н. М.Шульги. К.: ІС НАН України, 2012. С.59–71.

Бекешкіна І. Ставлення населення до створення об’єднань співвласників багато-квартирних будинків // Громадська думка. 2012. №1. С.3–12.

Бекешкіна І. Моніторинг системи вищої освіти в Україні і Болонський процес / І.Бекешкіна, О.Злобіна // Методологія, теорія і практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірних наукових праць. – Харьків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна. 2012. Вип. 18. С.393–399.

Бекешкіна І. Корупційні ризики у сфері надання адміністративних послуг. К.: Рада Європи, 2009. 41 с.

Біографічна довідка

Ірина Еріківна Бекешкіна народилася 4 лютого 1952 року.

Закінчила філософський факультет Київського університету імені Т.Г. Шевченка та аспірантуру Інституту філософії АН УРСР. Кандидат філософських наук.

Працювала науковим редактором журналу «Філософська думка», з 1977 року – молодшим і старшим науковим співробітником Інституту філософії АН УРСР. В Інституті соціології НАН України працювала з початку його заснування – з 1990 року на посаді старшого наукового
співробітника.

З 1996 року – заступник директора Фонду «Демократичні ініціативи», з 2001 року його науковий керівник, а з 2010 року директор Фонду «Демократичні ініціативи». Науковий редактор бюлетеню «Політичний портрет України».

Неодноразово потрапляла до списку 100 найвпливовіших жінок України за версією різних журналів.

Померла 20 березня 2020 року.

Сфера наукових інтересів: вивчення тенденцій громадської думки щодо найважливіших політичних процесів всередині країни, зокрема реформ у ключових сферах, а також проблеми комунікації держави з прифронтовими територіями Донбасу.