«R - як середивище обробки даних соціологічних досліджень»

R як середовище обробки даних соціологічних дослідженнь

Автор курсу - кандидат соціологічних наук, науковий співробітник Інституту соціології НАН України Сергій Дембіцький.
Рівень - для початківців.

Чому цей курс є актуальним
R є мовою програмування та комплексним середовищем для статистичної обробки даних. Можливості R перевищують можливості SPSS. Крім того R є цілком безкоштовним продуктом, який постійно розвивається силами великого об’єднання науковців зі всього світу.
Втім робота в R передбачає набуття додаткових навиків (які часто є незвичними для соціологів) управління даними - роботи з синтаксисом.

Власне пропонований авторський курс і ставить на меті сформувати у слухачів навики управління даними шляхом роботи з синтаксисом в R.

Курс носить практичну спрямованість - весь пропонований матеріал спирається на спільному виконанні практичних завдань.
Наприкінці окрема увага приділяється методам статистичного аналізу за допомогою бібліотеки «Rcmdr», яка призначена для створення
графічного інтерфейсу користувача. Її функціонал є неменьшим ніж функціонал відомого в Україні програмного продукту статистичної
обробки даних «ОСА for Windows».
Треба пам’ятати - можливості R значно перевищують потреби пересічного соціолога, але тільки тому, що йому невідомі ці можливості.
Звідси філософія роботи в R: «Нові можливості => нові потреби => нові результати!».

Модуль 1 (2 дні по 3 пари) Основи управління даними в R
Основна мета - сформувати у слухачів основні навики підготовки соціологічних масивів до аналізу засобами R: створенням масивів «з
нуля», імпортом масивів, перекодуванням та обчисленням змінних, особливостями числових та категоріальних змінних.

Теми
1. Типи та властивості об’єктів в R. Створення масивів даних.
2. Управління даними: змінні-фактори, обчислення та перекодування.
3. Вбудовані функції в R.

Модуль 2 (2 дні по 3 пари) Основи програмування в R: перший рівень 
Основна мета - сформувати у слухачів навики роботи з базовими
конструкціями мов програмування, що дозволяють автоматизувати та
оптимізувати обробку й аналіз соціологічних даних.

Теми
4. Основи програмування: цикли.
5. Основи програмування: умовні оператори.
6. Основи програмування: використання списків.

Модуль 3 (2 дні по 3 пари) Основи програмування в R: другий рівень
Основна мета - сформувати у слухачів навики побудови власних функцій, які забезпечують вирішення нестандартних аналітичних
завдань, а також продемонструвати можливості графічного інтерфейсу користувача «R Commander», який полегшує статистичний аналіз
даних засобами R.

Теми
7. Основи програмування: авторські функції.
8. Основи програмування: рекурсія та зміна глобальних об’єктів.
9. Вступ до аналізу даних.