Майстер-класи

Сергій Дембіцький
«R - як середивище обробки даних соціологічних досліджень»

76 акад. год.

ЮЛІЯ СЕРЕДА
«Сучасні методи статистичного аналізу даних у гуманітарних науках»

Оволодіння методами прикладної статистики, що необхідні у соціології, маркетингу, бізнесі та сфері суспільного здоров'я для прийняття аргументованих рішень на основі доказових результатів статистичних методів.

ВИНОГРАДОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДИЕВИЧ, кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии НаУКМА 
«Програмний комплекс SPSS в соціології та маркетингу»

Набуття практичних навичок роботи з пакетом SPSS, необхідних для самостійного аналізу та інтерпретації даних соціологічних і маркетингових досліджень.

Горбачика Андрія Петровича 
«Програмний комплекс SPSS в соціології та маркетингу» (для просунутих користувачів SPSS)

Валентин Королько
«PR-технології: планування та прийоми»

Всім, хто прагне подолати поверховий підхід до паблик рілейшнз, оволодіти витонченим мисленням та етикою репутаційного менеджменту, глибше зрозуміти соціальну відповідальність інститутів громадянського суспільства та бізнесу в сучасних умовах

«Основи синергетики: філософія, методологія, соціологія і соціальне управління»

Ознайомлення із напрямом, що стрімко розвивається – синергетикою; розглянути крізь призму категоріально-понятійного апарату сучасної синергетики.

АРСЕЕНКО Анатолий Григорьевич
«Діловий етикет і протокол»

10 год.

«Глибинне інтерв’ю: теорія і технології»

Ознайомлення з різними видами глибинного інтерв'ю; детально розглянути технологічні етапи глибинного інтерв'ю: підготовки, організації, проведення, транскрибування, аналізу та інтерпретації даних.

СУИМЕНКО Евгений Иванович
«Соціальна інженерія:процедури та технології»

Майстер-клас по використанню соціоінженерних знань або основних правил і процедур винахідницької діяльності для створення і моделювання нових соціальних реальностей.

16 год.

ПРИБЫТКОВА Ирина Михайловна
«Демографікс»

Використання соціально-демографічної інформації у маркетингових цілях.

БУРОВ Игорь Владимирович
«Соціологія безпеки»

Вивчення рівня ризиків деяких соціальних подій до прийнятного мінімального значення, після якого соціальні інститути держави вступають в руйнівну фазу.