Основи прикладної та теоретичної соціології для викладачів вузів – 3 модулі

В програмі викладаються теми, пов’язані з соціологією культури і соціологією цінностей, етнокультурними процесами, дослідженнями сучасного стану художнього життя в Україні, соціологією особистості, соціологією девіантної поведінки, соціологією релігії, специфікою культурних практик в українському суспільстві. Окремі теми присвячені інституційній структурі, соціальній мобільності, громадській думці, політиці, сегментації ринку зайнятості та рівню життя населення, теоріям еліт та конфліктності у світі, що глобалізується. Теоретичні уявлення зарубіжних та вітчизняних соціологів ілюструються даними репрезентативних соціологічних досліджень, виконаних українськими соціологами. 

Мета: засвоїти сучасне бачення основних проблем теоретичної і практичної соціології в контексті розвитку світової і вітчизняної соціологічної думки. 

Цільова аудиторія:

  • викладачі соціології та інших соціогуманітарних дисциплін вищих навчальних закладів всіх рівнів акредитації;
  • викладачі соціогуманітарних дисциплін середніх шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів;
  • співробітники інформаційно-аналітичних центрів і організацій.


1 модуль 
Соціологічне знання. 
2 модуль 
Культура, особистість і соціальна взаємодія. 
Структурні виміри суспільства. 
3 модуль 
Соціальні інститути. Соціальні зміни в сучасному світіТематика основних модулів може коригуватися із врахуванням побажань слухачів. 

Форми контролю та зворотнього зв’язку зі слухачами: 
1. Анкетування, тестування, написання рефератів по кожному з блоків. 
2. У разі неможливості особисто бути присутнім на всіх сесіях, можна один з навчальних блоків прослухати у дистанційному форматі (індивідуальні консультації з викладачами за допомогою Інтернету, реферування окремих тем блоку). 
3. Захист слухачами випускних робіт (ессе, спецкурси, програми). 

Форма навчання – денна, дистанційна, вечірня. Навчання платне. По завершенні навчання за кожний модуль видається Свідоцтво Вищої школи соціології при Інституті соціології НАНУ та навчальні посібники з курсу лекцій, що викладаються по програмі даного курсу. 

( Можливе придбання навчальних посібників ). 

Для отримання більш докладної інформації та умови співпраці телефонуйте 044- 255-60-56 або 067-503-03-76, пишіть на e-mail: school@i-soc.org.ua 


Для реєстраціїї необхідно заповнити анкету