Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. 2014 Випуск 1(15). Том 1

Зміст Передмова (В.Ворона) 13

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ

Суспільні потрясіння 2013–2014 років: попереднє осмислення

В.Резнік Підвалини соціального порядку в суспільстві: уподобання громадян України 24

І. Мариніч Соціальний порядок у контексті реформування державного устрою в Україні 37

Є.Головаха Соціальний цинізм і аномія в українському суспільстві: загальна динаміка і останні зміни 49

В.Казаков Україна, Євромайдан 2013–2014: революція? 57

О.Резнік Структурні виміри участі в Помаранчевій революції та Революції гідності 64

В.Степаненко Громадянське суспільство і деінституціоналізація у постмайданній Україні 75

І.Бекешкіна Рік 2014-й: від президентських виборів до парламентських. До єдності чи роз’єднаності? 85

О.Вишняк Тенденції змін рейтингів політичних партій та блоків під час передвиборних кампаній до Верховної Вади України у 2002–2012 рр. (на основі моніторингових передвиборних опитувань) 95

М.Сакада Оцінка-характеристика громадянами України масових протестів у Києві і регіонах в грудні 2013 – лютому 2014 р. 105

А.Ручка Ціннісна метаморфоза в ментальності громадян України під час надзвичайних подій 2014 р. 117

О.Шульга Кінець вакууму легітимних цінностей в українському суспільстві? 125

М.Паращевін Показники узагальненої довіри серед населення України 133

С.Дембіцький, Т.Любива Геополітичні орієнтації населення України: до і після конфлікту з Росією 141

Н.Костенко, С.Макеєв Збройний конфлікт на Сході та президентські вибори–2014 в українських телевізійних новинах 147

Н.Бойко Інтернет-активність користувачів в умовах соціально-політичної деструкції 163

Розділ другий

Напрями і тренди поточних соціальних процесів

І.Мартинюк, Н.Соболєва Особливості функціонування солідаритетів за умов загострення суспільно-політичної кризи 173

М.Шульга Уявлення населення про соціальну відповідальність 186

І.Прибиткова Україна в регіонально-громадянському та національно-мовному вимірі за доби змін 196

С.Оксамитна, С.Стукало Динаміка соціально-класової самоідентифікації населення України 211

А.Зоткін Ставлення до інституту регіональних автономій та перспектив децентралізації державної влади в Україні 219

О.Вишняк Динаміка структури електорального поля України на президентських та парламентських виборах (1994–2013 рр.) 228

В.Буткалюк Соціально-економічне становище населення України 250

А.Арсеєнко, Н.Толстих Соціальні наслідки радикальних економічних трансформацій в Україні 259

Г.Чепурко Проблеми формування соціального капіталу в Україні на сучасному етапі 271

В.Смакота Постіндустріальні цінності індустріального суспільства 284

Ю.Привалов, Л.Амджадін Соціальна капіталізація економічних орієнтацій громадян України 292

В.Піддубний Регулятивна функціональність соціального капіталу 304

Ю.Саєнко Експертні оцінки соціального капіталу 314

Ю.Сапелкін Корупція і соціальний капітал 320

О.Іваненко Соціальний захист сільського населення в умовах соціальної нестабільності 329

Л.Бевзенко Українці в кризовому соціумі – соціальні координати задоволеності – незадоволеності життям 338

К.Іващенко Українці між кризою та повсякденним життям: загальнонаціональні та реґіональні спостереження 351

О.Бурова Задоволеність життям як інтегральний показник життєвого комфорту 365

Розділ третій

Соціокультурні виміри суспільної свідомості

О.Злобіна Соціальні настрої у довгостроковій та короткостроковій динаміці 376

А.Домаранська Емоційний стан населення України, літо 2014 386

І.Буров Про деякі соціальні показники впливу на національну безпеку 393

Т.Загороднюк Соціально-психологічний стан населення під час кардинальної зміни вектору становлення соціального порядку в українському суспільстві 402

І.Венгерчук Актуальні події року: сприйняття і оцінки громадян 410

А.Малюк Соціально-політичні орієнтації робітників України 417

В.Матусевич Міжгенераційні розбіжності ціннісних орієнтацій міського населення України 423

О.Іващенко Місто й село як соціальний простір відповідальності: солідаризація пріоритетів 432

Н.Лавріненко Уявлення населення про соціальні ознаки старості та вік виходу на пенсію 439

Л.Скокова Особливості поточних інформаційно-культурних потреб населення України 450

Т.Петрушина Сприйняття вітчизняної науки і науковців українськими громадянами 459

В.Пилипенко, О.Гончарук Вища освіта в Україні: інноваційний вимір 472

О.Стегній Методологія виявлення масових екологічних інтересів 486

Р.Шульга Конвергенція рівнів художньої культури в реаліях сучасного суспільства 493

К.Тягло Читацькі та мовні практики населення України 2012– 2014 рр.: динаміка вікових і регіональних відмінностей 503

М.Шульга Аберантний стан суспільної свідомості українського соціуму (Післямова) 512