Редколегія збірника наукових праць «УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: моніторинг соціальних змін»

РЕДАКЦІЯ

 • Головні редактори: В.М.ВОРОНА, академік НАН України, д. екон.н., професор;
 • М.О.ШУЛЬГА, член кореспондент НАН України, д.соціол.н., професор.
 • Заступники головних редакторів: І.О. МАРТИНЮК, д. соціол. н.,
 • Н.І. СОБОЛЄВА, д. соціол. н.
 • Відповідальний секретар: Л.О. ЛЕЩЕНКО
 • Редактор: О.М.КУЗЬМІНА
 • Верстка: І. ДАНИЛЮК, О. СОКОЛОВА

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕҐІЯ

 • О.І. ВИШНЯК, доктор соціологічних наук, зав.відділом соціально-політичних процесів Інституту соціології НАН України;
 • Є.І. ГОЛОВАХА, професор, доктор філософських наук, зав.відділом методології і методів соціології Інституту соціології НАН України;
 • О.Г.ЗЛОБІНА, професор, доктор соціологічних наук, зав.відділом соціальної психології Інституту соціології НАН України;
 • Н.В.КОСТЕНКО, професор, доктор соціологічних наук, зав.відділом соціології культури та масової комунікації Інституту соціології НАН України;
 • С.О. МАКЕЄВ, професор, доктор соціологічних наук, зав.відділом соціальних структур Інституту соціології НАН України;
 • В. НЕМИРОВСЬКИЙ, доктор соціологічних наук, професор Сибірського федерального університету, м.Красноярськ;
 • Т.О. ПЕТРУШИНА, доктор соціологічних наук, зав.відділом економічної соціології Інституту соціології НАН України;
 • В.С.РЕЗНІК, доктор соціологічних наук, зав.відділом історії та теорії соціології Інституту соціології НАН України;
 • Ю.І.САЄНКО, професор, доктор економічних наук, зав.відділом соціальної експертизи Інституту соціології НАН України;
 • Пал ТАМАШ, доктор хабілітований, соціологія, професор Корвінус університету, м.Будапешт;
 • Л. ТИТАРЕНКО, доктор соціологічних наук, професор Білоруського державного університету, м.Мінськ.