Редколегія збірника наукових праць «УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: моніторинг соціальних змін»

РЕДАКЦІЯ
Євген ГОЛОВАХА, головний редактор
Сергій МАКЕЄВ, головний редактор
Олена ІВАНЕНКО, заступник головного редактора
Наталя СОБОЛЄВА, заступник головного редактора
Тетяна ЗАГОРОДНЮК, відповідальний секретар
Ольга КУЗЬМІНА, редактор
Ірина ДАНИЛЮК, верстка
Олена СОКОЛОВА, верстка
Ольга МАКСИМЕНКО, переклад зміста
 
 
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Валерій ВОРОНА, академік НАН України, Інститут соціології НАН України
Сергій ДЕМБІЦЬКИЙ, д. соц. наук, Інститут соціології НАН України
Олена ЗЛОБІНА, д. соц. наук, професор, Інститут соціології НАН України
Наталія КОСТЕНКО, д. соц. наук, професор, Інститут соціології НАН України
Тетяна ПЕТРУШИНА, д. соц. наук, Інститут соціології НАН України
Володимир РЕЗНІК, д. соц. наук, Інститут соціології НАН України
Гульбаршин ЧЕПУРКО, д. соц. наук, Інститут соціології НАН України
Микола ШУЛЬГА, член-кореспондент НАН України, Інститут соціології НАН України