Редколегія

РЕДАКЦІЯ

Микола ШУЛЬГА головний редактор
Ігор МАРТИНЮК заступник головного редактора
Наталя СОБОЛЄВА заступник головного редактора
Татяна ЗАГОРОДНЮК відповідальний секретар
Валентина БРАТКО редактор
Олена СОКОЛОВА верстка

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

В. Ф. Бурлачук, д. соц. н., Інститут соціології НАН України
О. І. Вишняк, д.соц. н., Інститут соціології НАН України
А. О. Малюк, к. соц. н., Інститут соціології НАН України
О. Г. Злобіна, д. соц. н., Інститут соціології НАН України
Н. В. Костенко, д. соц. н., Інститут соціології НАН України
О. Д. Куценко, д. соц. н., Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
С. О. Макеєв, д. соц. н., Інститут соціології НАН України
Т. О. Петрушина, д.соц.н., Інститут соціології НАН України
В. С. Резнік, д. соц. н., Інститут соціології НАН України
А. О. Ручка, д. філос. н., Інститут соціології НАН України
О. Г. Стегній, д. соц. н., Інститут соціології НАН України
В. П. Степаненко, д. соц. н., Інститут соціології НАН України