Процес рецензування

Процес рецензування

1. Редколегія приймає рішення щодо можливості оприлюднення статей лише після завершення процедури їх анонімного рецензування.
2. Відповідність запропонованих на розгляд Редколегії статей науковій спеціалізації журналу визначає Головний редактор; він обирає для кожної статті двох рецензентів з числа провідних українських чи зарубіжних фахівців.
3. Практикується «подвійне сліпе рецензування»: рецензенти не знають хто є автором, автори, своєю чергою, не знають, хто є рецензентами. 
4. Редакція у дводенний термін повідомляє авторові про прийняття його статті до розгляду. Відповідалний секретар редакції надсилає статті рецензентам і отримує від них тексти рецензій.
4.1 Термін рецензування – до 2-х місяців.
4.2. В рецензії відзначається:
- оригінальність і наукову новизну статті;
- коректність цитування;
- відповідність змісту статті її назві;
- чи враховує автор найсучасніші публікації у царині, яку представляє стаття;
- остаточний висновок щодо прийняття статті до друку, відправлення на доопрацювання чи відхилення,
- а також наводять (за наявності) ті недоліки статті, що, на їхню думку, не є предметом наукової дискусії і мають бути виправлені автором.
4.3. Доопрацьований варіант статті направляється на розгляд тим самим рецензентам. Повторне рецензування триває до двох місяців.
4.4. Головний редактор ніколи не розголошує імен рецензентів.
4.5. Якщо висновки рецензентів позитивні, це є основною підставою для прийняття статті до публікації. Але остаточне рішення приймає Редколегія. Вона має право не погодитись із рішенням рецензентів, якщо виявляться вагомі підстави для цього.
4.6. Якщо оцінки рецензентів статті розбіжні, Редколегія приймає спеціальне рішення: прийняти / відхилити статтю або призначити додаткових рецензентів.
4.7. Якщо статтю відхилено, Редакція інформує автора електронним листом про мотиви відмови.
4.8. Відхилені статті не можуть бути розглянуті знову. Редколегія не дискутує з авторами щодо підстав відхилення статей.