Етичні принципи рецензування і редагування статей

Етичні принципи рецензування і редагування статей

Стосунки між авторами, редакцією і рецензентами в нашому журналі ґрунтуються на засадах академічної доброзичливості, об’єктивності оцінок та пріоритету наукової якості. Ми керуємося принципами Code of Conduct for Editors, створеного Комітетом з етики публікування (COPE), зокрема:
FAIR PLAY
Рукописи мають оцінюються на підставі їхньої наукової якості, безвідносно до раси, етнічної приналежності, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, громадянства чи політичних поглядів автора.
НЕДОПУЩЕННЯ ПЛАГІАТУ, НАКЛЕПІВ ТА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
Наш журнал відхиляє будь-як матеріали, де не дотримано вимог щодо недопущення плагіату, наклепів і порушень авторського права.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕДАКТОРІВ
Головний редактор керується політикою редколегії журналу й радиться з іншими редакторами та рецензентами щодо рішення про публікацію. Редактори:
1) мають всі повноваження відхилити / прийняти статтю, керуючись об'єктивними науковими критеріями й висновками рецензентів;
2) гарантують якість матеріалів, які вони публікують;
3) повинні виявляти будь-які конфлікти інтересів;
4) забезпечувати конфіденційність інформації, що стосується представлених рукописів;
5) обстоювати свободу наукового самовираження.
Якщо редактори мають підозри щодо автентичності, оригінальності чи етичної коректності статті, її оприлюднення відкладається доки будь-які сумніви не дістануть остаточного з’ясування. Не оприлюднені матеріали з представлених на розгляд редколегії рукописів редактори не можуть використовувати у власних дослідженнях без письмової згоди авторів.

ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ
Автори повинні:
1) переконатися, що їхні твори є справді оригінальними;
2) зробити істотний внесок у дослідження (якщо одна стаття має кілька авторів);
3) підтвердити, що рукопис раніше не було опубліковано в іншому місці й що в даний час його не подано на розгляд в інше видання;
4) визначити всі джерела, використані в роботі над рукописом;
5) повідомити про будь-які істотні конфлікти інтересів, що можуть вплинути на оцінку їхніх рукописів.
Інформація, отримана авторами приватно (в розмовах, листуванні чи в обговоренні з третіми особами) не повинна використовуватися або розголошуватися без явного письмового дозволу від джерела. Подаючи статтю на розгляд Редколегії, автори погоджуються з тим, що їхня праця (у разі оприлюднення в друкованій версії Sententiae) через півтора року буде автоматично виставлена у відкритий доступ на сайті журналу.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ
Рецензенти повинні:
1) повідомляти редакцію про будь-які конфлікти інтересів, що можуть визначати їхні висновки;
2) зберігати конфіденційність інформації, що стосується рукопису;
3) бути об'єктивними й конструктивним у своїх відгуках.
Не оприлюднені матеріали з представлених на розгляд редколегії рукописів рецензенти не можуть використовувати у власних дослідженнях без письмової згоди авторів.