Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Випуск № 1 (січень - березень)

Наталія Костенко (Київ) Вхопити реальне, коли медіа повсюдно: онтологічний інтерес у культурних дослідженнях і теорії медіа

Девід Лейн (Велика Британія) “Кольорова” революція як політичний
феномен           16

Юрій Савельєв (Київ) Експертні та масові оцінки майбутнього
Європейського Союзу в ґлобальному світі       39

Володимир Дубровський (Київ), Януш Ширмер (Польща),
Вільям Грейвс-Третій
(США), Євген Головаха (Київ),
Олексій Гарань (Київ), Ростислав Павленко (Київ)
Рушійні сили небажаних реформ: уроки українського перехідного періоду        56

Олександр Рахманов (Київ) Первинне нагромадження капіталу
як соціальний феномен 73

Володимир Резнік (Київ) Теоретико-методологічні підвалини
концептуалізації леґітимації приватної власності 88

Геннадій Коржов (Донецьк) Територіальні ідентичності:
концептуальні інтерпретації в сучасній зарубіжній
соціологічній думці       107

Наталія Коваліско (Львів) Домінантна кон’юнкція у вивченні
стратифікаційних порядків: позиції & диспозиції            125

Наталія Лавріненко (Київ) Ґендерні відносини в українській родині    138

ЗАПРОШЕННЯ ДО ДИСКУСІЇ

Вікторія Погрібна (Харків) Сучасний стан і проблеми розвитку соціології як передумова створення її нових галузевих напрямів           163

Юрій Яковенко (Київ) З приводу питання про місце професіоналізму
в предметі соціології     175

СОЦІОЛОГІЧНА ПУБЛІЦИСТИКА

Ігор Литвиненко (Запоріжжя) Оптимізація теоретизування
в соціології на засадах системного підходу       178

Віктор Бурлачук (Київ) Острів Сахалін і соціологічні етюди
письменника Антона Павловича Чехова            188

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Роль наук про суспільство у розробленні стратегії економічного і
соціального розвитку України та її політичного устрою 197

ВАК УКРАЇНИ ІНФОРМУЄ…............................................................... 216

СОЦІОЛОГІЧНІ ВИДАННЯ: РОЗДУМИ, РЕЦЕНЗІЇ

Віктор Степаненко (Київ) Зв’язки з громадськістю як наука,
мистецтво і соціально відповідальна практика    219

Максим Репка (Київ) Візуалізація як соціологічний метод
дослідження соціальної реальності        221

НАШІ ЮВІЛЯРИ

Анатолію Ручці — 70 років       224

Віктор Танчер (Київ) Які наші роки! До 70-річчя Анатолія
Олександровича Ручки 226

Вітаємо з ювілеєм Валентина Івановича Тарасенка        227