Теоретики світової соціології: життя та творчий спадок

(Путівник портретною галереєю Інституту соціології НАН України); за ред. акад.. НАН України, проф.., д.е.н. В.Ворони. – Київ: Інститут соціології НАН України, 2015. – 301 с.

ISBN: 978-966-02-7555-3

Науково-бібліографічне видання містить нариси, присвячені персонам чільних теоретиків світової соціології. У кожному нарисі наведено коротку наукову біографію вченого та огляд його наукових інтересів, розкрито його персональний внесок у розвиток соціологічної науки, оцінено значущість його наукового доробки для сучасної України, зокрема, у концептуалізації культурної, економічної та політичної модернізації українського суспільства. Довідкове видання стисло узагальнює досвід осмислення науковцями Інституту соціології НАН України творчого спадку класиків соціології, впровадження їхніх плідних ідей у вітчизняний соціологічний дискурс.

Адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, студентам, магістрантам, аспірантам, докторантам та іншим зацікавленим читачам.

Теоретики світової соціології: життя та творчий спадок

Автори

Ворона Валерій Михайлович

Ворона Валерій Михайлович

Директор Інституту соціології НАН України, академік НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, головний редактор журналу "Соціологія: теорія, методи, маркетинг".