Соціальні класи в сучасних суспільствах: евристичний потенціал класового аналізу

Симончук, О. (2018). Київ: Інститут соціології НАН України.

Симончук, О. (2018).
Соціальні класи в сучасних суспільствах: евристичний потенціал класового аналізу. Київ: Інститут соціології НАН України.
У монографії обґрунтовується евристичний потенціал класового аналізу в поясненні соціальних нерівностей у сучасних суспільствах, у тому числі в українському. Це передбачає пошук відповідей на низку дослідницьких питань. Якою є класова структура пострадянського українського суспільства? Чи ідентифікують люди себе та інших у класових термінах і чи властива їм класово специфічна свідомість? Представники яких класів краще консолідовані для просування і захисту своїх інтересів? У яких колективних та індивідуальних практиках вони відстоюють свої інтереси? Який вплив класова належність людей справляє на їхні життєві шанси, патерни свідомості та поведінки? Всі ці аспекти розглянуто у часовій перспективі (1990–2017) та в порівнянні з постсоціалістичними і розвиненими західними країнами.
Книга адресована фахівцям із соціоструктурної проблематики та порівняльних досліджень і всім, хто розмірковує над соціальним устроєм сучасних суспільств.

Соціальні класи в сучасних суспільствах: евристичний потенціал класового аналізу (текст)

Соціальні класи в сучасних суспільствах: евристичний потенціал класового аналізу

Автори