Інтернет як соціальний ресурс демократизації сучасного українського суспільства : монографія.

Бойко Н. Інститут соціології НАН України, 2020. 256 с.

ISBN 978-966-02-9335-9

У монографії здійснено системне соціологічне дослідження демократизаційних трансформацій доби Інтернету. На основі отриманих концептуальних узагальнень взаємозв’язків демократизації та дигіталізації сучасних суспільств і аналізу емпіричних даних моніторингових досліджень Інституту соціології НАН України (2002–2020 рр.) здійснено комплексний соціологічний аналіз специфіки та ефективності перебігу електронної демократизації в Україні. З’ясовано тенденції розвитку складових сучасного демократизаційного процесу (е-урядування, е-уряд, е-демократія), запропоновано бачення ролі Інтернету у процесах солідаризації і активізації громадянської участі в українському суспільстві.
Книгу адресовано науковцям, політикам, урядовцям, викладачам і студентству, а також широкій громадськості – всім, кого цікавлять питання демократії, громадянської активності і соціальної взаємодії в епоху Інтернету.

Інтернет як соціальний ресурс демократизації сучасного українського суспільства

Інтернет як соціальний ресурс демократизації сучасного українського суспільства : монографія.

Автори