Динаміка сприйняття соціальної нерівності в Україні: за даними Міжнародної програми соціальних досліджень 2009 і 2019 років

Оксамитна С. (Ред.) & Симончук О. (Ред.). Київ: Інститут соціології НАН України, Національний університет «Києво- Могилянська академія», 2020. 275 с.

Динаміка сприйняття соціальної нерівності в Україні: за даними Міжнародної програми соціальних досліджень 2009 і 2019 років.
Оксамитна С. (Ред.) & Симончук О. (Ред.). Колективна монографія. Київ: Інститут соціології НАН України, Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2020. 275 с.
ISBN 978-966-02-9368-7
У монографії розглянуто динаміку сприйняття населенням України соціальної нерівності на підставі даних двох хвиль (2009 і 2019 років) модуля «Соціальна нерівність» у рамках Міжнародної програми соціальних досліджень (ISSP). Виявлено зміни в уявленнях громадян щодо соціальної структури суспільства, класових і статусних самооцінках, а також у сприйнятті нерівності доходів, справедливості заробітної плати, політики перерозподілу, факторів досягнення життєвого успіху, соціальних конфліктів тощо. Запропоновано методику побудови комплексних показників ставлення українців до наявних у країні асиметрій в доступі до важливих благ і ресурсів.
Книга адресована фахівцям із соціоструктурних і порівняльних досліджень, експертам з питань соціальної політики, студентам та аспірантам із спеціальності «соціологія».

Динаміка сприйняття соціальної нерівності в Україні: за даними Міжнародної програми соціальних досліджень 2009 і 2019 років (текст)

Динаміка сприйняття соціальної нерівності в Україні: за даними Міжнародної програми соціальних досліджень 2009 і 2019 років

Автори