Банк соціологічних даних пандемії COVID-19

Інститут соціології НАН України започатковує Банк соціологічних даних пандемії COVID-19.

Цей інформаційно-аналітичний ресурс є результатом реалізації проєкту 2020.01/0212 “Соціальні наслідки пандемії COVID-19 в контексті суспільної трансформації в Україні: соціологічний підхід” за грантової підтримки Національного фонду досліджень України для виконання наукових досліджень і розробок у 2020 році.

Мета цього ресурсу – акумуляція соціологічних даних, професійної аналітики, експертиз та емпіричних досліджень щодо проблематики соціальних аспектів і наслідків пандемії COVID-19. 

Ми починаємо цю рубрику з інформації про моніторингове дослідження нашого Інституту.

Дослідження “Українське суспільство” Інституту соціології НАН України по проблематиці COVID-19.

Щорічне моніторингове дослідження “Українське суспільство” Інституту соціології НАН проведене з 19 вересня по 9 жовтня 2020 року методом роздаткового анкетування (самозаповнення анкети респондентом). Вибірка (1800 респондентів) є репрезентативною для дорослого населення (віком 18 років і старше) України за статтю, віком, типом поселення та поділом країни на адміністративно-територіальні одиниці (області). До вибірки не включені території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

1) Скажiть, будь ласка, наскiльки Вас хвилює проблема епiдемiї коронавiрусу?

 
Дуже хвилює 34.3
Скорiше хвилює 37.9
Скорiше не хвилює 13.5
Зовсiм не хвилює 8.2
Важко сказати 6.1

 

2) На Вашу думку, за останнiй мiсяць ризик захворiти на коронавiрус зменшився, збiльшився, чи не змiнився?

 
Зменшився 3.9
Збiльшився 51.0
Не змiнився 29.8
Важко сказати 15.2

 

3) Чи є серед Ваших близьких, родичiв, сусiдiв чи знайомих хтось, хто захворiв на коронавiрус?

 
Так 27.2
Нi 65.6
Важко сказати 7.2

 

4) Що Ви думаєте стосовно зусиль української влади по боротьбi з поширенням епiдемiї коронавiрусу на територiї України?

 
Влада робить все, що може 12.7
Влада щось робить, але цього недостатньо 51.6
Влада нiчого не робить для цього 22.1
Ваш варiант 1.9
Важко сказати 11.6

 

5) З яким iз тверджень стосовно карантину Ви згоднi найбiльше?

 
Карантин та суворi обмежувальнi заходи потрiбно продовжити i надалi 21.6
Карантин потрiбно суттєво пом`якшити, але деякi обмежувальнi заходи продовжити i надалi 42.5
Карантин та суворi обмежувальнi заходи потрiбно вже закiнчити 22.4
Важко сказати 13.4

 

Дослідження Соціологічної групи Рейтинг  УКРАЇНА НА КАРАНТИНІ: МОНІТОРИНГ СУСПІЛЬНИХ НАСТРОЇВ (28-30 ЛИСТОПАДА 2020 р.)  

Дані про дослідження: Терміни проведення: 28-30 листопада 2020 р. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 дорослих (від 19 років) респондентів.

За результатами опитування:

  • 59% респондентів часто слідкують за новинами про коронавірус, 21% роблять це інколи, 11% – рідко, 8% взагалі не цікавляться такими новинами. Частіше відслідковують новини про коронавірус люди старшого віку та жінки.
  • 45% опитаних вважають оптимальними заходи, запроваджені владою щодо боротьби із коронавірусом. 30% вважають їх надто м’якими, 11% – навпаки надто жорсткими. За два тижні дещо зросла кількість тих, хто вважає дії влади надто м’якими.
  • Водночас, підтримка запровадження «жорсткого карантину» (локдауну) зросла з 36 до 42%. (кількість противників зменшилась з 61 до 55%).
  • Аналогічно, зросла кількість респондентів (з 55 до 58%), які вважають, що поширення коронавірусу внаслідок локдауну зменшиться. При цьому, 58% підтримують введення локдауну на новорічні свята (40% - проти цього).

  Дивитись детальніше - http://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/reg_files/rg_ukraine_covid_cati_ii_wave_112020_press.pdf

 

Дослідження Київського міжнародного Інституту соціології (КМІС) - ОЦІНКА УСПІШНОСТІ ВЛАДИ ТА РЕАКЦІЯ СУСПІЛЬСТВА НА ЕПІДЕМІЮ КОРОНАВІРУСУ ТА ПОЛІТИЧНІ ПОДІЇ В КРАЇНІ

Дані про дослідження: час проведення з 7 по 11 квітня 2020 року, методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна - 2000 інтерв'ю.

Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 27 по 30 березня, 21 по 25 лютого, 15 по 18 грудня 2019 року, з 22 по 25 листопада 2019 року, з 4 по 7 листопада 2019 року, з 9 по 11 жовтня 2019 року, та з 6 по 19 вересня 2019.

  • 46% опитаних вважають, що влада успішна в протидії епідемії коронавірусу, 43% - притримуються думки, що неуспішна.
  • Тільки 12% українців думають, що влада успішно впоралась с забезпеченням лікарень достатньою кількістю тестів на коронавірус, 65% вважають, що влада була в цьому неуспішною.
  • 12% респондентів сказали, що влада успішно впоралась с забезпеченням медиків України засобами індивідуального захисту; 70% учасників дослідження вважають, влада не впоралась з цим завданням.
  • 14% опитаних кажуть, що влада успішно впоралась із забезпеченням населення засобами індивідуального захисту; 80% притримуються думки, що влада з цим не впоралась.
  • 14% українців думають, що влада успішна у справі запобігання можливих економічних труднощів в Україні, пов'язаних з епідемією коронавірусу, 66% опитаних думають, що влада неуспішна.

Дивитись детальніше - https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=930&page=7

Дослідження Київського міжнародного Інституту соціології (КМІС) - ДУМКИ І ПОГЛЯДИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЩОДО ПОХОДЖЕННЯ КОРОНАВІРУСУ І ЙОГО ПОШИРЕННЯ У СВІТІ: ТРАВЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2020 РОКУ
 
З 31 травня до 4 червня 2020 року КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Зараз у світі в цілому і в Україні зокрема особлива увага приділяється поширенню фейків, сумнівної інформації, дезінформації з різних тем, зокрема і з питань походження коронавірусу. Для того щоб з'ясувати, наскільки схильні жителі України вірити у конспірологічні версії чи "теорії змови" щодо походження коронавірусу, ми поставили респондентам декілька запитань з цього приводу (крім цього, ці результати можуть ілюструвати, наскільки легко/складо маніпулювати громадською думкою). 

Під час інтерв’ю респондентів просили обрати, з яким з трьох тверджень щодо походження коронавірусу і його поширення у світі вони згодні в більшій мірі. Твердження охоплюють такі погляди: (1) природне виникнення і згодом поширення у світі; (2) штучна розробка в лабораторії, але випадкове поширення у світі; (3) спеціальна розробка і навмисне поширення у світі для зменшення чисельності населення та/або завдання шкоди окремим країнам. Крім цього, респонденти могли назвати свій варіант.

З яким з цих тверджень щодо коронавірусу Ви згодні в більшій мірі?

Дивитись детальніше - https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=952&page=5