Ворона Валерий Михайлович

Директор Института социологии НАН Украины, академик НАН Украины, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, главный редактор журнала "Социология: теория, методы, маркетинг".

Ворона Валерий Михайлович

Публикации

 1. Ворона В.М. и др. Концепция хозяйствования (политико-экономический аспект). – К.: Вища шк., 1989. – 362 с.
 2. Предприниматель Украины: эскизы к социальному портрету / Под ред. Вороны В.М., Суименко Е.И. – К., Институт социологии НАН Украины, 1995. – 185 с.
 3. Економічна соціологія. Навч. посібник / Під заг. ред Ворони В.М., В.Є.Пилипенка. – К.: Інститут соціології НАНУ, 1998. – 272 с.
 4. Ворона В.М. Дев’ять років незалежності // Українське суспільство: моніторинг – 2000 р. Інформаційно-аналітичні матеріали. – К.: Інститут соціології НАНУ, 2000. – С. 3–11.
 5. Ворона В.М. Десять років потому: час збирати каміння і час будувати (передмова) // Українське суспільство: десять років незалежності (соціологічний моніторинг та коментар науковців). – К: Інститут соціології НАНУ, 2001. – С. 3–18.
 6. Ворона В.М. Політичні реалії незалежності у соціологічному вимірі // Українське суспільство: десять років незалежності (соціологічний моніторинг та коментар науковців). – К: Інститут соціології НАНУ, 2001. – С.161–168.
 7. Ворона В.М. Немає нічого більш практичного, ніж добре розвинена теорія // Проблеми розвитку соціологічної теорії: Наукові доповіді і повідомлення I Всеукраїнської соціологічної конференції. – К.: САУ, Інститут соціології НАНУ, 2001. – С.3–5.
 8. Ворона В.М. Чужі в своїй країні? // Україна–2002. Моніторинг соціальних змін. – К.: Інститут соціології НАНУ, 2002. – С.1–13.
 9. Ворона В.М. О методологии исследования социальной структуры общества // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Теоретичні проблеми змін соціальної структури українського суспільства: Наукові доповіді і повідомлення ІI Всеукраїнської соціологічної конференції. – К.: САУ, Інститут соціології НАНУ, 2002. – С.6–12.
 10. Ворона В.М. Відчуття державності (Передмова) // Українське суспільство – 2003. Соціологічний моніторинг. – К.: Інститут соціології НАНУ, 2003. – С.3–9.
 11. Ворона В.М. Українське суспільство в соціологічному вимірі // Українське суспільство – 2003. Соціологічний моніторинг. – К.: Інститут соціології НАНУ, 2003. – С.120–129.
 12. Ворона В.М. Институционализм как концепция экономической трансформации в Украине // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Трансформація соціальних інститутів та соціальної структури суспільства: Наукові доповіді і повідомлення III Всеукраїнської соціологічної конференції. – К.: САУ, Інститут соціології НАНУ, 2003. – С.7–15.
 13. Ворона В.М. Про роль соціологічного знання у реформуванні суспільства // Українське суспільство: 1994–2004. Моніторинг соціальних змін. – К.: Інститут соціології НАНУ, 2004. – С.3–7.
 14. Ворона В.М. Активизация научной деятельности // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Соціальні процеси в Україні: Четверта Всеукраїнська соціологічна конференція. – К.: САУ, Інститут соціології НАНУ, 2004. – С.8–13.
 15. Ворона В.М. Щоб Україна була багатою, люди мають бути моральними // Українське суспільство 1992–2009. Соціологічний моніторинг. – К.: Інститут соціології НАНУ, 2006. – С. 3–9.
 16. Ворона В.М. Українське суспільство: Від “реального соціалізму” до демократії “західного типу”? // Українське суспільство: 1992–2007. Динаміка соціальних змін. – К.: Інститут соціології НАНУ, 2007. – С. 4–11.
 17. Ворона В.М. Про що говорять соціальні факти // Українське суспільство 1992–2008. Соціологічний моніторинг. – К.: Інститут соціології НАНУ, 2008. – С. 4–7.
 18. Экономическая культура населения Украины / Под ред. В.М.Вороны, Е.И.Суименко. – К.: Институт социологии НАН Украины, 2008. – 315 с.
 19. Ворона В.М. Виклики незалежності і суспільна наука // Українське суспільство 1992–2009. Динаміка соціальних змін. – К.: Інститут соціології НАНУ, 2009. – С. 3–13.
 20. Ворона В.М. Соціологічні виміри суспільства (Виступ на загальних зборах НАН України) // Вісник НАН України. – 2011. – № 7 – С.34 – 37.
 21. Ворона В.М. Роль академічної соціології в модернізації українського суспільства (Передмова). – // Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2012. – С. 3–9. 
 22. Ворона В.М. Введение // Качество жизни населения Украины в зеркале социологии / Под общей ред. академика НАН Украины В.М.Вороны, д.филос. наук, проф. Е.И.Суименко. – К.: Институт социологии НАН Украины, 2012. – С.5-7.
 23. Ворона В.М. Соціальні загрози і соціальний потенціал реалізації інтересів народу України (Передмова) / В.Ворона // Українське суспільство 1992–2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К., Інститут соціології НАН України, 2013.– С. 3–15. 
 24. Ворона В.М. Моніторинг – джерело аналізу, теоретичних узагальнень і практичних рекомендацій (Передмова) // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. - К.: Інститут соціології НАН України, 2014. – 546 с. С. 13 – 22.
 25. Ворона В.М. Введение // Социальный потенциал инновационного развития экономики: украинские реалии. – К.: Ин-т социологии НАН Украины, 2014.
 26. Ворона В.М. Клас, що виробляє матеріальне багатство нації / В.Ворона // Економічна соціологія : хрестоматія / уклад.: В.Г.Городяненко, В.В.Ніколенко [за ред. проф. В.Г.Городяненка]. : ЛІРА, 2014. с. 201–216.
 27. Ворона В.М. Экономическая культура населения Украины / В.Ворона, Е.Суименко // Економічна соціологія : хрестоматія / уклад.: В.Г.Городяненко, В.В.Ніколенко [за ред. проф. В.Г.Городяненка]. : ЛІРА, 2014 – С. 216–223.

Биографическая справка

Закончил экономический факультет Киевского государственного университета им. Т.Г.Шевченко. Работал экономистом в научно-исследовательском институте химического машиностроения, а с 1969 г. по 1980 г., а также с 1985 г. по 1988 г. – в Киевском институте народного хозяйства ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором кафедры политической экономии, деканом факультета и проректором института. С 1980 г. по 1985 г. работал начальником лаборатории научной организации труда и управления производством, начальником отдела автоматизированных систем управления производством с информационно-вычислительным центром Киевского мотоциклетного завода. С 1988 года – заведующий отделом социологии труда Института философии НАН Украины, а с образованием в 1990 году Института социологии НАН Украины – заведующий отделом экономической социологии. С 1992 года – директор Института социологии НАН Украины.

Кандидат экономических наук (с 1970 г.), доцент (с 1975 г.), доктор экономических наук (с 1990 г.), профессор (с 1992 г.). В 1998 году присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины», в 2000 году избран членом-корреспондентом НАН Украины, в 2006 году – академиком НАН Украины. Сфера научных интересов – экономические и социальные закономерности развития общества, экономическая социология, социология труда, социология управления. Автор более 100 научных работ. Широкую известность и признание получили мониторинговые исследования развития украинского общества, проводимые с 1994 года Институтом социологии НАН Украины под руководством В.М.Вороны. Главный редактор журнала «Социология: теория, методы, маркетинг».