Вишняк Александр Иванович

Доктор социологических наук, заведующий отделом социально-политических процессов

Публикации

1. Вишняк О. Електоральна соціологія: історія, теорії, методи. – К.: Інститут соціології НАНУ, Віпол, 2000. – 309 с. (17,5 д.а.).

2. Амджадін Л.М., Вишняк О.І., Привалов Ю.О. Політична та фінансова роль бизнсу в парламентських виборах в Україні 2002 року : спроба соціального діалогу. – К.: Стилос, 2003. – 184 с.

3. Вишняк О.І. Динаміка ідеологічних орієнтацій і електоральна поведінка населення України (1994–2000 рр.) // Українське суспільство моніторинг – 2000 р. Інформаційно-аналітичні матеріали. – К.: ІС НАНУ, 2000. – С.129-135 (0,5 д.а.).

4. Вишняк О.І. Електоральна соціологія: предмет і функції // Соціологічна наука і освіта в Україні. – Вип.1. – К.: МАУП, 2000. – С.117-119 (0,3 д.а.).

5. Вишняк О.І., Шевель І.П. Соціологічне забезпечення виборчих кампаній в країнах Заходу (20–60-ті роки) // Мультиверсум. – Вип.10. – 2000. – С.56-71 (0,7 д.а.).

6. Ручка А.О.,Вишняк О.І., Бекешкіна І.Е. Особливості суспільно-політичної ситуації в Україні 2000 р. // Українське суспільство моніторинг – 2000 р. Інформаційно-аналітичні матеріали. – К.: ІС НАНУ, 2000. – С.81-95 (0,75 д.а.).

7. Вишняк О. Динаміка ідеологічних орієнтацій і електоральної поведінки населення України // Розбудова держави. – 2000. – № 7-12. – С.30-34 (0,4 д.а.).

8. Вишняк О.І. Електоральна поведінка: динаміка та усталеність // Українське суспільство: десять років незалежності (соціологічний моніторинг та коментар науковців). – К.: ІС НАНУ, 2001. – С. 216–226 (0,5 др. арк.).

9. Вишняк О. Наша столиця – погляд у майбутнє. Виступ на Круглому столі Інституту Кеннана // Наша столиця – погляд у майбутнє. Матеріали Круглого столу (м. Київ, 25 грудня 2000 р.) – Інститут Кеннана, Київський проект. – К.: ІС НАНУ, Інститут Кеннана, 2000. – С. 48–49 (0,1 др. арк.).

10. Пилипенко В., Вишняк О., Мімандусова Г. Чорнобильська катастрофа: проблеми соціального захисту потерпілого населення // Постчорнобильський соціум: 15 років аварії. – К.: ІС НАНУ, 2000. – С. 220–236 (1,0 др. арк.).

11. Вишняк О.І. Вибори 2002: моніторинг рейтингів політичних партій та блоків і прогнози результатів голосування // Україна – 2002. Моніторинг соціальних змін. – К.: ІС НАНУ, 2002. – С. 271–287 (0,8 др. арк.).

12. Вишняк О.І. Вибори – 2002 в столиці: динаміка рейтингів, прогнози та результати голосування // Вибори – 2002 в оцінках громадян та експертів. – К.: Фонд “Демократичні ініціативи”, 2002. – С. 46–54 (0,5 др. арк.).

13. Вишняк О.І. Вибори як інститут демократії. Виборчі системи. Виборчий процес: чинники та критерії демократичності // Основи демократії. Навчальний посібник. – К.: Ай Бі, 2002. – С. 349–366 (1,3 др. арк.).

14. Вишняк О.І. Динаміка ідеологічних ідентифікацій та електоральна поведінка // Соціокультурні ідентичності та практики. – К., ІС НАНУ, 2002. –
С. 247–258 (0,6 др. арк.).

15. Вишняк О.І. Влада і опозиція: інституціональні аспекти взаємодії // Влада і опозиція: технології взаємодії. Матеріали круглого стола 5 листопада 2002 р. – К.: Європейський інститут політичної культури, 2002. – С. 18–20 (0,15 др. арк.).

16. Вишняк О.І. Виборчі технології і електоральні перспективи парламентських виборів 2002 року // Корупція і боротьба за нею. Вибори 2002 року в Україні: перемога криміналітету чи демократичних сил? Міжвідомчий науковий збірник. – Т. 27. – К., 2002. – С. 92–93 (0,1 др. арк.).

17. Вишняк О.І. Вибори – 2002 в оцінках експертів. Виступ на круглому столі. – К.: Демократичні ініціативи, 2002. – С. 89–93 (0,2 др. арк.).

18. Вишняк О.І. Електоральна соціологія // Спеціальні та галузеві соціології: Навчальний посібник. – К.: Каравела, 2003. – С. 187–219 (1,5 др. арк.).

19. Вишняк О.І. Імідж політичних партій та блоків: підходи та результати досліджень // Політичний портрет України. – 2003. – №26. – С. 39–45 (0,4 др. арк.).

20. Вишняк О.І. Публічні опінії проти аттитюдів: технологія та результати досліджень // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Трансформація соціальних інститутів та інституціональної структури суспільства: наукові доповіді і повідомлення ІІІ Всеукраїнської соціологічної конференції / САУ, ІС НАНУ. За ред. М.О.Шульги, В.М.Ворони. – К.: САУ, ІС НАНУ, 2003. – С. 165–170 (0,3 др. арк.).

21. Вишняк О. Технологія та результати дослідження громадської думки // Політичний менеджмент. – 2003. – №1. – С. 68–73 (0,4 др. арк.).

22. Вишняк О. Типи комунікації та їх соціокультурні наслідки // Українське суспільство – 2003. Соціологічний моніторинг. – К.: ІС НАНУ, 2003. – С. 452–460 (0,4 др. арк.).

23. Вишняк О. Небоженко В. Європейський вибір України: населення, громадськість, партії // Політичний портрет України – 2003. – №27–28. – С. 42–48 (0,4 др. арк.).

24. Вишняк А. Средний класс в Украине: мифы и реальность // dialogs.org.ua/ru/material/full/2/ – 2003. – 2003. – 16 жовтня (0,5 др. арк.).

25. Вишняк О. Динаміка структури електорального поля України // Українське суспільство 1994–2004. Моніторинг соціальних змін. – К.: ІС НАНУ, 2004. – С. 263–273 (0,4 др. арк.).

26. Вишняк О. Партії в політичній системі України: соціологічний вимір. – lovek a spolo noc . – http:// www.saske.sk/cas/2–2004/ index.html. – 2004. – Ro nik 7. – islo 2. – (0,4 д.а.).

27. Вишняк О. Ретроспективні та перспективні іміджі потенційних кандидатів у Президенти України 2004 року // Політичний портрет України. – 2004. – №29. – С. 84–92 (0,5 д.а.).

28. Вишняк О.І., Козловський О.Р. Рівні релігійності та конфесійна структура населення України // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Соціальні процеси в Україні. – Вип. 4. – К.: САУ, ІС НАНУ, 2004. – С. 372–376 (0,3 д.а.).

29. Вишняк А.И. Измерение уровня демократии: наука и международная практика // dialogs.org.ua/ru/material/full/2/863. – 2004. – 30 марта. – (0,3 д.а.).

30. Вишняк О. Партії в політичній системі України: соціологічний вимір. // Вища освіта України. – 2004. – №2. – С. 25–29 (0,4 д.а.).

31. Вишняк А.И. Социальное восприятие гражданами Украины и России друг друга // http://dialogs.org.ua/ru/material/full/2/597. – 2004. – 5 февраля. – (0,4 д.а.).

32. Вишняк А. Чого ждут граждане от будущего Президента Украины? // – 2004. – 3 ноября (0,4 д.а.).

 

 Публіцистичні публікації

1. Вишняк О.І. Леонід Кучма: формула повторного успіху // Президент – 2000. – №3. – С. 5–19 (0,3 д.а.).

2. Вишняк О. ЗМІ на порозі третього тисячоліття // Урядовий кур’єр. – 2000. – 30 грудня (0,3 д.а.).

3. Вишняк О. Мало володіти ЗМІ, треба вміти ще ними користуватись // Україна молода. – 2001. – 19 липня (0,3 д.а.).

4. Вишняк О. Справа Гонгадзе та її політичні наслідки // Політика і культура. – 2001. – №13. – С. 30 (0,1 д.а.).

5. Вишняк О. Яка більшість нам потрібна? // Демократична Україна. – 2001. –
9 лютого.

6. Вишняк А. Определенный выбор. Вполне определенный // Компаньон. – 2001. – №45 (0,3 д.а.).

7. Вишняк А. Три системи – три образа кампании // Зеркало недели. – 2001 – №27 (0,5 д.а.).

8. Вишняк А., Небоженко В. Социологические прогнозы: мифы и реальность // 2000. Еженедельник. – 2002. – 19 апреля (0,4 д.а.).

9. Вишняк А. Недоученные уроки / Компаньон. – 2002. – №6. – С. 6–9 (0,4 д.а.).

10. Вишняк О. НАТО: поки народ думає, громадськість вже визначилась // Камуфляж. – 2003. – №4. – С. 7 (0,1 д.а.).

11. Вишняк А. Все возвращается на круги своя // Деловая неделя. – 2004. – №30–31 (0,3 д.а.).

12. Вишняк А. Прогноз виборов Президента: ньюансы важнее всего // Деловая неделя. – 2004. – №40. – С. 1, 3 (0,6 д.а.).

13. Вишняк А. Успешное государство без единой нации // Русский журнал / russ.ru.culture/2004.0721. – 2004. – 21 июля (0,3 д.а.).

 Наукові конференції та круглі столи

1. Виступ на конференції “Політична ситуація напередодні виборів 2002 р. (Інститут вищої освіти АПН України, листопад 2001 р.). (Виборчі технології і електоральні перспективи парламентських виборів 2002 р. листопад 2001 р.).

2. Виступ на Круглому столі “Влада і опозиція: технології взаємодії
(5 листопада 2002 р., Європейський інститут політичної культури) (Влада і опозиція: інституціональні аспекти взаємодії).

3. Виступ на ІІІ Всеукраїнський соціологічний конференції “Трансформація соціальних інститутів та соціальної структури суспільства (Публічні опінії проти аттитюдів: технології та результати досліджень), (квітень 2003 р.). Інститут соціології НАНУ.

4. Виступ на IV Всеукраїнській конференції “Соціальні процеси в Україні” (Рівні релігійності та конфесійна структура населення України) (травень 2004 р.). Інститут соціології НАНУ.

5. Виступ на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Соціологічна наука і соціологічна освіта в Україні: шляхи становлення і тенденції розвитку” (травень 2000 р.) (Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ) (Електоральна соціологія: предмет та функції).

6. Виступ на Круглому столі “Наукові знання та влада: суперечливі взаємовідносини соціологічних досліджень та політичної практики” (17 березня 2005, Інститут соціології НАНУ) (Соціологія і політика: проблеми взаємодії).

7. Виступ на круглому столі “Партії в Україні та реформи виборчого законодавства” (жовтень, 2002, Фонд “Демократичні ініціативи” (Політична реформа і партійна структурація в Україні).

8. Виступ на Круглому столі “Громадська думка населення України” (березень 2004 р.) (Рейтинги кандидатів та можливі стратегії виборів) (Фонд “Демократичні ініціативи”, 26 березня 2004 р.).

Всього в 2000–2004 році брав участь у 4 наукових конференціях, 2 з’їздах Асоціації політологів України, мінімум 4 Круглих столах в Україні.

Провів 8 персональних прес-конференції за результатами
соціологічних досліджень:

 

1. Передвиборча ситуація в Україні і шанси партій та блоків (лютий 2002 р., організатор – Всеукраїнська соціологічна служба, місце проведення – Міжнародний центр культури і мистецтв).

2. Динаміка рейтингів політичних партій та блоків (організатор – ВСС, місце проведення – Укрінформ, березень 2002 р.).

3. Динаміка рейтингів партій та блоків і ефективність виборчих технологій (лютий 2002 р., Всеукраїнська соціологічна служба, місце проведення – УНІАН).

4. Рейтинги та іміджі кандидатів у Президенти (липень 2004 р., організатор – “Юкрейніан соціолоджі сервіс”, місце проведення УНІАН).

5. Динаміка рейтингів кандидатів у Президенти України (вересень 2004 р., організатор “Юкрейніан соціолоджі сервіс”, місце проведення – УНІАН).

6. Громадська думка населення щодо проблем міжнародного тероризму та виведення українських військ з Іраку (вересень 2004 р., організатор “Юкрейніан соціолоджі сервіс”, місце проведення – УНІАН).

7. Динаміка рейтингів кандидатів і прогноз результатів голосування (14.Х.2004, організатор “Юкрейніан соціолоджі сервіс”, місце проведення – УНІАН).

8. Дослідження іміджу команд кандидатів у Президенти і впливу отруєння В.Ющенко на хід виборчої кампанії (жовтень 2004 р.). Організатор “Юкрейніан соціолоджі сервіс”, місце проведення – УНІАН.

Автор прес-релізу для прес конференції “Релігія та церква в сучасній Україні” за результатами загальнонаціонального дослідження (червень 2004 р.). – УНІАН.

Провів 40 хвилин прямих ефірів на телеканалі “Інтер” (марафон, “Ніч виборів” 31 березня 2002 р.), радіо “Ера” (серпень 2004 р., 14 жовтня 2004,
31 жовтня 2004 р.), радіо “НАРТ” (17 грудня 2004 р.) дав десятки інтерв’ю для преси, теле- та радіокомпаній в 2002, 2003 та 2004 році (можна знайти коментарі в Інтернеті).

Биографическая справка

 23 лютого 2001 року захистив докторську дисертацію “Електоральна соціологія: історія, теорії, методи” (за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології).

Позапланові теми, включаючи дослідження за грантами та відомчі теми

Всього 28 тем, з них в 7 – керівник, 21 – відповідальний виконавець, більше 43 д.а. у звітах.

Назва теми

Замовник, грантодавець

Організація виконавець

Термін виконання

Характер участі та вид робот

Обсяг текстів у звіті

1.

Політичні настрої та очікування громадян щодо здійснення в Україні політичних та соціально-економічних перетворень напере-додні виборів Президента України

НАН України

Інститут соціології НАНУ

ІІ. 2004 – І. 2005

Керівник теми, методика та вибірка дослідження, участь у написанні звіту

2,5 д.а.

2.

Динаміка політико-ідеологічних орієнтацій громадян та партійна структурація українського суспільства

НАН України

Інститут соціології НАНУ

ІІ. 2005 – І. 2006

Керівник теми

Не завер-шено

3.

Соціокультурна динаміка регіонів України

НАН України

Інститут соціології НАНУ

І. 2005 – IV. 2006

Керівник теми

Не завер-шено

4.

Методологія та методика аналізу механізмів громадської думки щодо діяльності органів влади та місцевої влади та місцевого самоврядування

Мін. Освіти та науки України

Всеукраїнська соціол. служба

І. 2003 – IV. 2004

Керівник теми, розробка методики, вибірка, написання звітів за темою

3,5 д.а.

5.

Дослідження громадської думки киян щодо актуальних проблем міста та соціального самопочуття різних верств його населення
(3 річні теми)

Київська міська державна адміністрація

Інститут соціології НАНУ

І. 2001 – ХІІ. 2003

Відповідальний виконавець, керівник емпіричних досліджень, участь у звітах

2001– 2,5 д.а., 2002 – 3,5 д.а.

 

Назва теми

Замовник, грантодавець

Організація виконавець

Термін виконання

Характер участі та вид робот

Обсяг текстів у звіті

6.

Дослідження громадської думки киян щодо розвитку процесів у сфері внутрішньої політики міста та місцевого самоврядування

Київська міська державна адміністрація

Інститут соціології НАНУ

І–ХІІ 2004 р.

Керівник емпіричних опитувань участь у розробці методики та звіті

3,0 д.а.

7.

Політична та фінансова роль бізнесу в парламентських виборах в Україні 2002 року

Грант – Відділ преси, культури й освіти Посольства США в Україні

Центр соціальних експертиз та прогнозів Фонд “ІП”

VI–XII 2002

Керівник емпіричних досліджень, участь у написанні книги за результатами

1,5 д.а.

8.

Соціальна відповідальність бізнесу в Україні

Грант UNICEF

Центр соціальних експертиз та прогнозів Фонд “ІП”

2002

Керівник емпіричних досліджень, обґрунтування вибірки дослідження

0,2 д.а.

9.

Стан розвитку громадянського суспільства в Україні

Грант Freedom House

—//—

2002

Керівник емпіричних досліджень, обґрунтування вибірки

0,2 д.а.

10.

Комплексне дослідження правових і практичних рамок діяльності профспілок, організацій (об’єднань) роботодавців, сучасного стану колективних трудових спорів та існуючих процедур їхнього вирішення

Грант МОП

—//—

2002–2003

Керівник емпіричного дослідження

11.

Соціальні проблеми реформування аграрних відносин в Україні

Кабінет міністрів, Мінсільгосп, Міжнародна фінансова корпорація (FC)

—//—

2000

Керівник емпіричних досліджень

12.

Соціально-психологічні наслідки аварії на ЧАЕС: моделі виживання

Мін. НС України

—//—

2000–2001

Керівник емпіричних досліджень, участь у написанні книги

0,3 д.а.

13.

Шанси кандидатів у Президенти України та передвиборчі очікування громадян

Націон. Інститут стратегічних досліджень

Соціол. Служба НІСД

Лютий 2004

Керівник соц. дослідження, методика, вибірка, звіт

3,8 д.а.

14.

Дослідження етнічних меншин України

Грант Держ.універс. штату Айова (США)

Київський націон. Універс.

ім. Шевченка

Жовтень 2003 – травень 2004

Керівник емпіричних досліджень, вибірка, участь у методиці

0,7 д.а.

 

Назва теми

Замовник, грантодавець

Організація виконавець

Термін виконання

Характер участі та вид робот

Обсяг текстів у звіті

15.

Релігія та церква в сучасній Україні: комплексне соціологічне дослідження

Грант Української греко-католицької церкви

Соціол. Служба НІСД

Вересень– листопад 2003

Методологія, методика, вибірка, звіт за результатами прес-реліз

4,5 д.а.

16.

Проблеми реалізації політичної реформи і політична ситуація в Україні

НІСД

Соціол. Служба НІСД

Вересень – жовтень 2003

Методологія, методика, вибірка, звіт за результатами

2,9 д.а.

17.

Геополітичні орієнтації населення України

—//—

—//—

Листопад 2003

Методологія, методика, звіт за результатами

2,9 д.а.

18.

Передвиборча ситуація на виборах Президента України і можливі стратегії PR-кампанії потенційних кандидатів

—//—

—//—

Квітень 2004

Методологія, методика, звіт за результатами

3,1 д.а.

19.

Динаміка шансів кандидатів у Президенти України с суспільно-політичних орієнтацій громадян

—//—

—//—

Березень – квітень 2004

Керівник, методологія, методика, вибірка, звіт за результатами

3,5 д.а.

20.

Дослідження передвиборчої ситуації на старті виборчої кампанії

—//—

—//—

Липень 2004

Методологія, методика, звіт за результатами

2,8 д.а.

21.

Динаміка передвиборчої ситуації в Україні

—//—

—//—

Серпень 2004

Керівник, методологія, методика, вибірка, звіт за результатами

2,6 д.а.

22.

Дослідження громадської думки про Проект політичної реформи в Україні

—//—

—//—

Травень – червень 2003

Керівник соц. дослідження, методика, вибірка, звіт

2,9 д.а.

23.

Аналіз динаміки шансів кандидатів на виборах Президента України

—//—

—//—

Вересень 2004

—//—

2,5 д.а.

24.

Партії в політичній системі України

—//—

—//—

Грудень 2003

Методологія, методика, звіт за результатами

3,5 д.а.

25.

Ідеології та іміджі виборчої кампанії в Україні (фокус-групове дослідження)

—//—

—//—

Червень 2004

Участь у написанні сценарію, звіт за результатами фокус-груп

2,0 д.а.

26.

Україна – 2002 — політичні підсумки року

—//—

Соціол. Служба НІСД

Грудень 2002 – січень 2003

Методика, вибірка, звіт за результатами

3,0 д.а.

27.

Динаміка шансів кандидатів у Президенти та прогноз результатів виборів

—//—

Соціол. Служба НІСД

Вересень– жовтень 2004

Методика, вибірка, звіт за результатами

2,0 д.а.

28.

Аналіз динаміки моніторингових досліджень динаміки рейтингів кандидатів у Президенти України (лютий – кінець жовтня 2004)

—//—

—//—

Жовтень – листопад 2004

Методика, звіт за результатами

2,0 д.а.

Участь у Вчених Радах, наукових асоціаціях, експертних Радах

1. Член Громадської Ради експертів з внутрішньополітичних питань при Президенті України (2000–2002 рр.).

2. Член Громадської Ради при Головному Управлінні Державної Служби України (2004–2005 рр.).

3. Член Експертної Ради ВАК України з філософських, політологічних та соціологічних наук (2003–2005 рр.)

4. Член Спеціалізованої Вченої Ради з захисту дисертацій з соціологічних наук при Київському національному університеті ім.. Тараса Шевченко (2003–2005 рр.).

5. Член Громадської ради Національної телекомпанії України (2002 р.).

6. Член правління Асоціації політологів України (2001–2004 рр.).

7. Директор Вищої школи соціології при ІС НАНУ (2000–2001 рр.).

 Викладацька діяльність

1. Читав курси лекцій по електоральній соціології в Вищій школі соціології при ІС НАНУ (березень, червень 2001 р.).

2. Читав курси лекцій “Електоральна соціологія”, “Соціологія громадської думки” (Національний університет культури та мистецтв, 2001 р.).

3. Читав курси лекцій “Електоральна соціологія” та “Соціологія громадської думки” (Національний авіаційний університет, професор кафедри соціології, 2004–2005 рр.).

ІХ. Аспірантів у 2000–2005 році не мав, у 2002 році захистила дисертацію колишня аспірантка Шевель І.П. (платна аспірантура 1995–1998 рр.)

Виконував всі завдання Дирекції щодо участі у написанні записок для директивних органів України.