Вишняк Александр Иванович

(1956–2019)

Публикации

Избранные публикации Александра Ивановича Вишняка:

Вишняк О. Політична відповідальність держави: напрями дослідження // Формування відповідального суспільства: держава, політичні рухи, бізнес / за наук. ред. В. Резніка. Київ: Інститут соціології НАН України, 2019. С. 106–115.

Вишняк О. Майдан і постмайданна Україна: регіональний вимір // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2019. №4. С. 12–17.

Вишняк О. Зміни ставлення громадян України до різних типів партійних систем // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2019. №2. С. 160–168.

Вишняк О. Політична відповідальність влади: напрямки досліджень // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2019. №2. С. 19–20. (0,2 д.а.).

Вишняк О. Соціологічні дослідження політичної поведінки, політичних процесів та інститутів // Академічна соціологія в Україні (1918–2018). Том І. Київ: Інститут соціології НАН України, 2018. С. 367–382.

Вишняк О. Тенденції змін членства в політичних партіях та партійної ідентифікації громадян України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2018. №1. С. 103–117.

Вишняк О. Тенденції змін ідеологічних ідентифікацій громадян // Стан сучасного українського суспільства: цивілізаційний вимір / за наук. ред. М.О.Шульги. Київ: Інститут соціології НАН України, 2017. С. 89–94.

Вишняк О. Зміни основних параметрів партійної системи України: від виборів 1998-го до виборів 2014-го // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. №2. С. 167–174.

Вишняк О. Політико-ідеологічні преференції громадян і розвиток партійної системи України // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 4 (18). – К. : Інститут соціології НАН України, 2017. – C. 35–41.

Вишняк О. Регіональні моделі масової історичної свідомості в соціологічному вимірі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2016. №2. С. 39–62.

Вишняк О. Регіональні Ідеологічні ідентифікації громадян україни: динаміка змін та регіональні особливості // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 3 (17). Київ: Інститут соціології НАН України, 2016. С. 112–119.

Вишняк О. Регіон як чинник електоральної поведінки // Соціальні виміри суспільства. Вип. 8 (19). Київ: Інститут соціології НАН України, 2016. С. 155-163.

Вишняк О. Що об’єднує і що роз’єднує українців: результати опитування громадської думки // Громадська думка. 2016. №2. С. 1–10.

Вишняк О. Моделі історичної пам’яті: регіональні особливості // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 2 (16). К. : Інститут соціології НАН України, 2015. С. 129–139.

Вишняк О., Козловський О. Соціологи на виборах 2014: Успіхи і провали // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 2 (16). К. : Інститут соціології НАН України, 2015. С. 495–504.

Вишняк О. Історичні регіони України: критерії типологізації, соціокультурні відмінності та політична свідомість // Соціологія: теорії, методи, маркетинг. 2015. №2. С. 24–39

Vishniak O. The Maidan and Post-Maidan Ukraine: Public Attitudes in Regional Dimensions // Ukraine after Euromaidan: Challenges and Hopes / V. Stepanenko, Y.Pylaynskyi, eds. / Bern: Peter Lang, 2014, p. 171–181.

Вишняк О. Динаміка структури електорального поля України на президентських та парламентських виборах (1994–2012) // Українське суспільство 1992–2014. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. К.: ІС НАН України, 2014. С.228–249.

Вишняк О. Тенденції змін рейтингів політичних партій та блоків під час передвиборчих кампаній до Верховної Ради України в 2002–2012 роках (на основі моніторингових
передвиборчих опитувань) // Українське суспільство 1992–2014. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. К.: ІС НАН України, 2014. С.95–104.

Вишняк О. Динаміка структури електорального поля України на президентських та парламентських виборах (1994–2012) // Українське суспільство 1992–2014. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. К.: ІС НАН України, 2014. С.228–249.

Вишняк А. Доверие политическим институтам: понятие, показатели, динамика изменений (1994–2013) // Общество без доверия / Под ред. Е.И.Головахи, С.А.Макеева, Н.В.Костенко. – Інститут социологии НАН Украины, 2014. С. 139–165.

Вишняк О.І. Ставлення громадян України до виборчих систем: методика та результати досліджень // Соціальні виміри суспільства. Зб. наук. праць. Вип. 5 (16). К.: Інститут соціології НАН України, 2013. С. 222–238.

Вишняк О.І. Соціологи на виборах 2012: старі проблеми в нових реаліях // Українське суспільство 1992–2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д. ек. н. В.Ворони, д. соц. н. М.Шульги. К.: Інститут соціології НАН України, 2013. С. 44–58.

Вишняк О.І. Динаміка потенційного та реального електорату України на парламентських та президентських виборах: 1994–2012 // Українське суспільство 1992–2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д. ек. н. В.Во-рони, д. соц. н. М.Шульги. К.: Інститут соціології НАН України, 2013. С. 23–43.

Вишняк О.І. Історичні події в оцінках масової свідомості громадян України (соціологічний аналіз) // Національна пам’ять. Зб. наук. праць. Вип. 6. К.: НВУ “Пріоритети”, 2013. С. 32–40.

Вишняк О. Ставлення громадян до унітарно-федеративного устрою України // Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. К.: ІС НАН України, 2012. С.97–105.

Вишняк О. Вимірювання рейтингів у електоральних дослідженнях // Українське суспільство 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. К.: ІСНАН України, 2012. С.41–58.

Вишняк О. Соціологічний аналіз ставлення громадян України до історичних постатей // Національна та історична пам’ять Зб. наукових праць. К.: НВЦ “Пріоритет”, 2012. С.168–177.

Вишняк О. Етнорелігійна ситуація в України: соціологічний аналіз (1994–2010 рр.) [Електронний ресурс]. 

Вишняк О. Дослідження історичної свідомості та національної пам’яті в українській соціології, підсумки та пріоритети (Аналітична доповідь) [Електронний ресурс]. 

Вишняк О. Етнорелігійна ситуація в України: соціологічний аналіз (1994–2010 рр.) [Електронний ресурс].

Вишняк О. Динаміка ставлення громадян України до партійних систем / О.Вишняк // Українське суспільство 1992–2009. Динаміка соціальних змін; за ред. В.Ворони, М.Шульги. К.: ІС НАНУ, 2009. С. 379–389.

Вишняк О. Методики соціологічних досліджень функціонування та статусу мов в Україні // Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. С. 34–48

Вишняк О. Динаміка мовної ситуації в Україні // Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. С. 75–85

Вишняк О. Ставлення українських громадян до питання про статус мов у державі // Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом. К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. С. 144–156.

Вишняк О. Дострокові перевибори в столиці: моніторинг, проблеми, методичні висновки // Українське суспільство 1992–2008. Соціологічний моніторинг. Київ: ІС НАНУ, 2008. С. 449–462.

Вишняк О. Медіа і вибори // Медіа. Демократія. Культура. К.: ІС НАНУ, 2008. С 110–132.

Вишняк О. Від авторитарного президенціалізму до парламентської демократії // Політичний менеджмент. 2007. №3. С. 6–10.

Вишняк О. Динаміка мовної ситуації в Україні // Українське суспільство 1992–2007. Динаміка соціальних змін. К.: ІС НАНУ, 2007. С. 381–391.

Вишняк О. Електоральна соціолога // Спеціальні та галузеві соціології : Навчальний посібник. К.: «Фоліант», 2007. С. 328–364.

Вишняк О. Соціологічне дослідження «Геополітичний вибір України: реалії, проблеми, перспектив» // Безпека України. К.: Український Форум, 2007. С. 99–123.

Вишняк О. Рік після парламентських виборів: коаліції, влада, партії // Політичний портрет України. 2007. №37. С. 33–40.

Вишняк О. І. Соціокультурна динаміка політичних регіонів України. Соціологічний моніторинг: 1994-2006. К.:  Інститут соціології НАНУ , 2006.  203 с.

Вишняк О.І.   Електоральна соціологія: історія, теорія, методи .  - К.: Інститут соціології НАН України, 2000. 309 с.

Биографическая справка

Александр Иванович Вишняк родился 30 июня 1956 года.

В 1978 году окончил Киевский государственный университет им. Т.Г.Шевченко (философский факультет). С 1981 по 1990 годы работал в Институте философии АН УССР, где 1983 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук по теме
«Взаимосвязь трудового потенциала личности и системы его потребностей».

С 1991 года работал в Институте социологии НАН Украины, где с 2006 года по 2019 год руководил отделом социально-политических процессов. 23 февраля 2001 в Институте социологии НАН Украины защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора
социологических наук по теме «Электоральная социология: история, теории, методы».

В 2008 году получил ученое звание старшего научного сотрудника.

В 2014 году А.И. Вишняк стал лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники за коллективную работу «Измерение социальных изменений в украинском обществе. Социологический мониторинг (1992-2013) ».

Александр Иванович Вишняк более четверти века возглавлял фирму Ukrainian Sociology Service, которая входила в пятерку наиболее профессиональных фирм на рынке социологических услуг.

Умер 15 сентября 2019 года.

Сфера научных интересов: электоральная социология, социологическая типология регионов Украины, историческая идентичность, языковая ситуация в Украине, отношение населения к партийной системы.