Спеціалізова вчена рада

Спеціалізова вчена рада Д 26.229.01

Спеціалізова рада має право проводити захист дисертації на здобуття науковоо ступеня доктора (кандидата) соціолоічних наук за спеціальностями:

  • 22.00.01 - теорія та історія соціології;
  • 22.00.02 - методологія та методи соціологічних досліджень;
  • 22.00.03 - соціальні структури та соціальні відносини;
  • 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології.

 

Голова - академік НАН України Ворона В.М.

Вчений секретар - 

Е-mail: 

 

Захисти здобувачівПрізвище, ім’я, по батькові здобувача - Заремба-Косович Ганна Романівна

Назва дисертації - "Специфіка уявлень про соціальну справедливість серед українських трудових мігрантів"

Дата захисту: 23.02.2018

На здобуття наукового ступеня: кандидат соціологічних наук

Спеціальність: 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології

 

Висновки опонентів: