Наумова Марта Юрьевна

Кандидат социологических наук, доцент, старший научный сотрудник

Телефон:
(044)255-60-84
Мобільний:
067-238-40-77
E-mail:
martanaumova@list.ru
Наумова Марта Юрьевна

Публикации

Наумова М.Ю. Сенси медіального // Смислова морфологія соціуму. Колективна монографія / За ред. Н.Костенко. – К.: ІС НАНУ, 2012. – С. 175-199.

Наумова М.Ю. Культурні порядки сучасних медіа // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. праць Київського національного ун–ту імені Тараса Шевченка. – Вип. 15. – 2012. – С.13-23.

Електронні медіа і нові фігурації сенсу / Наумова М. // Об’єктивація культуро творення в добу цивілізаційної глобалізації: Зб. наук. праць. – К.: Ін–ту культурології НАМ України, 2012. – С.142-149.

Наумова М. Сучасні медіа і доля тілесності // «Культурологічна думка». Зб. наук. праць Ін–ту культурології НАМ України. 2012 – Вип. 5. – С. 167-175.

Наумова М. Зондувальні та проективні техніки в маркетингу //Якісні дослідження в соціологічних практиках. Навч. посібник, рекомендований МОН / Наук. ред. Н.Костенко, Л.Скокова. – К.: Ін–т соціології НАН України, 2009. – С. 271-296.

Наумова М. Актуалізація комунікативної парадигми в соціальній теорії. // Соціологічна наука і освіта в Україні : Зб. наук. пр. – 2004. – Вип.2 . – С.39-48.

Наумова М. "Матеріалізм" і "постматеріалізм" як типи цінністних преференцій населення України // Соціокультурні ідентичності та практики. – К., 2002. – С. 185-195.

Наумова М. Социальное знание: опыт концептуализации. – К.: ИС НАНУ, 1999. – 58 с.

Наумова М. Повсякденне знання в класичній та посткласичній соціологічних перспективах // Соціальні вимірі суспільства : Зб.наук. робіт аспірантів № 1. – К.: ІС НАНУ, 1998. – С. 3-10.

Биографическая справка

Окончила факультет социологии и психологии Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (1995 г.), философский факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко (1995 г.), аспирантуру Института социологии НАН Украины (1998 г.). Защитила кандидатскую диссертацию «Социальное знание в структуре коммуникации» в Институте социологии НАН Украины по специальности «история и теория социологии» (1999 г.). Сфера научных интересов: социология культуры, знания, социология коммуникаций

Работает в Институте социологии с 2013 года.