Малюк Андрей Николаевич

Кандидат социологических наук, старший научный сотрудник

Телефон:
(44) 255 75 16
Факс:
(45) 255 76 96
e-mail:
i-soc@i-soc.org.ua

Публикации

 1. Малюк А. Этническое лидерство в контексте современных этнополитических процессов // Соціальні виміри суспільства. Вип. 2. – К., 1998. – С. 198– 211.

 2. Малюк А. Будущее глобальной системы с точки зрения мир-системного анализа // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2000. – № 2. – С. 181–192.

 3. Малюк А. Современная мир-система в XXI в.: новый мировой беспорядок // Соціологічна наука і освіта в Україні . Вип. I. Концептуальні засади становлення та розвитку соціологічної науки і освіти в Україні. – К.: МАУП, 2000, 380 с. – С. 22–29.

 4. Малюк A. Будущее мировой цивилизации в XXI в.: прогноз школы мир-системного анализа // Соціокультурна i економічна динаміка: закономірності, проблеми, перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференцїї 11–12 травня 2000 р. – К., 2001 – С. 93– 96.

 5. Малюк А. Исторические системы как основной предмет исследований в мир-системном анализе // Соціальні виміри суспільства. Вип. 4. – К., 2001. – С. 5 – 29.

 6. Малюк А.Н. Гегемония США в современной мир-системе и исторический кризис капитализма // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Теоретичні проблеми змін соціальної структури українського суспільства. Наукові доповіді і повідомлення II Всеукраїнської соціологічної конференції. Соціологічна Асоціація України, Інститут соціології НАН України. – К., 2002 – С. 183– 190.

 7. Малюк А. Основные векторы глобальной трансформации // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2002. – № 2. – С. 49– 55.

 8. Малюк А. Глобализация, гегемония и исторический кризис капитализма: взгляд через призму школы мир-системного анализа // Стратегія розвитку України. – 2004. – Вип. 1– 2. – С. 577–588.

 9. Малюк А. Современная мир–система, капитализм и «новый мировой беcпорядок» в XXI веке // Соціальні виміри суспільства. Вип. 7. – К., 2004. – С. 475–505.

 10. Малюк А. Дискурс глобализации с точки зрения мир-системного анализа// Социология: теория, методы, маркетинг. – 2005. – №2 – С.176–196.

 11. Малюк А. Поняття історичних систем як засіб створення нової картини всесвітньо-історичного процесу // Історична соціальна наука в світ-системній перспективі. Матеріали міжнародного наукового колоквіуму 2–3 червня 2005 р. – Харків: Константа, 2005. – С. 52–53.

 12. Малюк А. Дискурс глобализации в оценке мир-системного анализа // Конкурентоспроможність і сталий розвиток у глобальній перспективі. Матеріали Міжнародної наукової конференції з нагоди 10-ліття Відділу глобалістики геополітики та геоекономіки ІСЕМВ НАН України. – К., 2005. – С. 189–193.

 13. Малюк А. Ставлення населення України до неоліберальних реформ // Українське суспільство 1992–2006. Соціологічний моніторинг. К., 2006. – C. 176–186.

 14. Малюк А. Неолиберальная глобализация: противоречия, сущность, перспективы // Глобальна модернізація і сталий розвиток. Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції. – К., 2006. – С.220–233.

 15. Малюк А. Оцінка громадянами стану демократії в Україні // Українське суспільство 1992–2007. Соціологічний моніторинг. – К., 2007. – С.48–59.

 16. Грищенко К. Малюк А. К 10-летию журнала // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2008. – №1 – С.5–8.

 17. Малюк А О состоянии демократии в Украине // Соціальні виміри суспільства. Вип. 11. – К., 2008.– С. 144–157.

 18. Малюк А. Развитие культуры бизнеса и предпринимательства // Экономическая культура населения Украины. – К., 2008 – С. 197–206.

 19. Малюк А. Состояние демократии в Украине в контесте неолиберальных реформ // Глобальна модернізація і сталий розвиток: соціальні імперативи і економічні стратегії. Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції. – К., 2008. – С.173–184.

 20. Малюк А. Ставлення населення України до альтернативних варіантів геополітичного вибору // Українське суспільство 1992–2008. Динаміка соціальних змін. – К., 2008. – С. 404–416.

 21. Арсеєнко А., Малюк А., Толстих Н. Глобальна криза і соціально-економічне становище населення України // Українське суспільство 1992–2009. Динаміка соціальних змін. – К., 2009. – С. 165–172.

 22. Малюк А. Некоторые аспекты кризиса современного мирового капиталистического порядка // Глобальна інтеграція і конкурентоспроможність транзитивних країн. Матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції. – К., 2009. – С. 108 – 114.

 23. Рязанова Л., Малюк А., Резник С. Отношение населения к вступлению Украины в НАТО и альтернативным вариантам геополитического выбора // Геополитические ориентации населения и безопасность Украины – К., 2009 – С. 53–57.

 24. Зоткін А., Резнік В., Малюк А. Шляхи та інструменти мобілізації суспільства на здійснення якісного модернізаційного прориву // Соціально-економічний стан країни: наслідки для народу та держави: національна доповідь. – К., 2009. — С. 643-667.

 25. Малюк А. Траекторія розвитку українського суспільства в контексті неоліберальніих реформ// Соціальні виміри суспільства. Вип. 2 (13). — К., 2010.— С. 140-153. 

 26. Малюк А. Соціальна якість життя в умовах неоліберальної трансформації // Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторінг. — К., 2010. – С. 198-207.

 27. Малюк А. Современная неолиберальная экономическая глобализация // Арсеенко А.Г., Малюк А.Н., Толстых Н.В. Вызовы глобализации и Украина. – К.: Институт социологии НАНУ, 2011. - 517 с. – С. 178-343.

 28. Малюк А. Противоречия и сущность неолиберальной глобализации // Соціальні виміри суспільства. Вип. 3(14). — К., 2011.— С. 147-159.

 29. Малюк А. Экономико-социологическая концепция К.Поланьи как теоретико-методологическая основа социально-критического исследования неолиберальной глобализации // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2011. — №2 — С. 107-126.

 30. Малюк А. Концепт глобализации сквозь призму идей Карла Поланьи // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2011. — №3 — С. 26-46.

 31. Малюк А. Глобальна неоліберальна трансформація в оцінках населення України // Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Соціологічний моніторинг: У 2-х т. Том 1. Аналітичні матеріали. – К., 2011. – C. 303-314. 

 32. Малюк А. Формирование концепта качества жизни // Качество жизни населения Украины в зеркале соцологии / под общей редакцией академика НАН Украины В.М.Вороны, д.ф.н., проф. Е.И.Суименко. – К.: Институт социологии НАН Украины, 2012. ­– 211 с.

 33. Малюк А. Релевантность неолиберальной интерпретации концепта глобализации в условиях глобального кризиса // Соціальні виміри суспільства. Вип. 4 (15). — К., 2012.— С. 216-226. 

 34. Малюк А. Некоторые теоретические и методологические проблемы исследования современного глобального кризиса / А.Малюк // Социальные аспекты глобального кризиса: сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции / [ФГБОУ ВПО "РАНХиГС"]. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр "Научная книга", 2013. – С. 54 - 64.

 35. Малюк А. Об основных аспектах кризиса современного мирового капиталистического порядка // Соціальні виміри суспільства. Вип. 5 (16). — К., 2013.— С. 260-274.

 36. Малюк А. Смена социально-классовой стратегии правящих и господствующих групп Запада в условиях структурного кризиса капитализма / А.Малюк // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2013. — № 2 — С. С.36-51.

 37. Малюк А. Теоретико-методологические проблемы исследования современного глобального кризиса // Глобальна системна криза і стратегічні концепції безпеки розвитку транзитивних країн. Матеріали Міжвідомчої науково-теоретичної конференції, м. Київ, 27 вересня 2012 р. / Відп. Ред. О.Г.Білорус. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2012. – 169 с.- С. 120-123.

 38. Малюк А. Актуальность идей Розы Люксембург в контексте современного глобального кризиса – http://www.cominformua.com/razdeli/institut-problem-sotsializma/item/1972-aktualnost-idej-rozy-lyuksemburg-v-kontekste-sovremennogo-globalnogo-krizisa.

 39. Малюк А. Власність і ставлення до неї українців в контексті сучасного глобального соціально-економічного розвитку // Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. — К., 2013. – С.156-164. 

 40. Малюк А. Неолиберальная трансформация послевоенной модели капиталистического развития как составная часть долговременной исторической конъюнктуры периода структурного кризиса капитализма / А.Малюк // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2013. — № 4 — С. 96 - 121.

 41. Малюк А. Основные тенденции развития современного глобального кризиса // Государство и общество в современной политике: Сборник статей. Выпуск 1. – Воронеж: Научная книга, 2013. – 275 c. – С.87-97.

 42. Малюк А. Основные тенденции кризиса современного глобального капиталистического порядка // Социологический альманах. – 2014. – Вып. 5. – С. 126-136. 

 43. Малюк А. Некоторые теоретические и методологические проблемы исследования современного глобального кризиса // Соціальні виміри суспільства. Вип. 6 (17). — К., 2014.— С. 38 – 49.

 44. Малюк А. Об основных аспектах кризиса современного глобального капиталистического порядка // Социальное знание и современные проблемы развития белорусского общества : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 21–22 ноября 2013 г. / ред. кол.: Котляров И.В. (гл. ред.) и др.; НАН Беларуси, Ин-т социологии НАН Беларуси. – Минск: Право и экономика, 2013. – 377 с.– С.45-49.

 45. Малюк А. Імітаційно-периферійна модель суспільного розвитку України в контексті сучасних глобальних трансформацій // Український соціум. – 2014.– №1. – С. 22-31.

 46. Малюк А. Релевантность концепции империализма Розы Люксембург в контексте современного глобального кризиса 

 47. Малюк А.Имитационно-периферийная модель и субъективный фактор в Украине // Экономическая и философская газета. – 2014.– №10. – С. 4-5 (Электорнная версия)

 48. Малюк А. Субъективные факторы утверждения имитационно-периферийной модели развития // Марксизм. Российская трагедия. Причины, этапы, пути преодоления/ Под ред. А.А.Ковалева, А.П.Проскурина. – М.: Издательство ИТРК, 2014. – 240 с. – С. 175-183

 49. Малюк А. Украина: пути с периферии 

 50. Малюк А. Соціально-політичні орієнтації робітників в Україні // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін К.: Інститут соціології НАН України, 2014. – 546 с. С. 417 – 422.

 51. Малюк А. Інтерпретація концепту глобалізації крізь призму світ-системного аналізу // Український соціум. – 2015.– №1 (52). – С. 56-67.

 52. Малюк А. Концепт глобалізації крізь призму світ-системного підходу // Соціальні виміри суспільства. Вип. 7 (18). — К., 2015.— С.171-190.

 53. Малюк А. Глобализация как возникновение информационного общества // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2015. — № 4 — С. 20-39.

 54. Малюк А. Соціально-економічні орієнтації робітників України // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. — К., 2015. – С. 337-348.

 55. Малюк А. Соотношение понятий «пролетариат» и «рабочий класс» в условиях современной мировой капиталистической экономики // Журнал соціальної критики «Спільне»

 56. Малюк А. Рабочий класс Украины: социально-экономические ориентации // Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації та перспективи розвитку: зб. наук. працьVII Міжнародної науково-практичної конференції [редактори-координатори М.П.Лукашевич, М.В.Туленков]. – К.: ІПК ДСЗ, 2016. – 330 с. – С.209-219.

 57. Maliuk A. Comment on the UK leaving EU// // Социология: теория, методы, маркетинг. — 2016. — № 4 — С. 229-230.

Переклади праць іноземних авторів:

Херпфер К. Новий індекс демократії. Демократизація громадськості в п’ятнадцяти державах Європи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг – 2001 – №3 – С.123–155

Пейшоту Ж. Потужний ринок і слабка держава: предметне дослідження сучасної імміграції до Португалії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг – 2003 – №1 – С.91–108

Валлерстайн И. Демократия, капитализм и трансформация // Социология: теория, методы, маркетинг – 2002 – №2 – С.72–85.

Валлерстайн И. Интеллектуалы в век перехода // Социология: теория, методы, маркетинг – 2002 – №3 – С.42–56.

Валлерстайн И. Маркс и слаборазвитость // Социология: теория, методы, маркетинг – 2008. – №1 – С.50–66.

Валлерстайн И. Модернизация: мир праху ее // Социология: теория, методы, маркетинг – 2008. – №2 – С. 21–25.

Лахманн Р. Націоналізм в постгегемоністську добу // Журнал соціальної критики «Спільне»

Райли Д. Какой антикапитализм сможет победить? // Журнал соціальної критики «Спільне»

Тилли Ч. Война и строительство государства как организованная преступность // Журнал соціальної критики «Спільне»

Селвин Б. Политическая экономия развития: этатизм или марксизм? // Журнал соціальної критики «Спільне».

Самора Д. Можно ли критиковать Фуко? // Журнал соціальної критики «Спільне»

Биографическая справка

 

Окончил исторический факультет Киевского университета им. Т.Г.Шевченко (1995 г.). С 1993 г. работает в отделе экономической социологии Института социологии НАН Украины. Кандидат социологических наук (2005 г.). Тема диссертации «Концепция исторических систем в мир-системном анализе: историко-социологический аспект».