Чепурко Гульбаршин Искаковна

Телефон:
044 255 75 41
Факс:
044 253 23 53
Чепурко Гульбаршин Искаковна

Публикации

Чепурко Г. Самооцінка стану здоров’я населенням України // Н. Соболєва, Г. Чепурко // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових питань. Вип. 9 (20) / [гол. ред.. д. соціол. н. М.О.Шульга] – Київ: Ін-т соціології НАН України, 2017. ( 0,74 д.а.).

Чепурко Г.І. Цивілізаційно-культурні відмінності соціальних груп/ Г.І. Чепурко, М.О. Шульга, О.І. Вишняк та ін..// Стан сучасного українського суспільства: цивілізаційний вимір. – Київ: Інститут соціології НАН України, 2017. – С.10-31. (1,5 д.а.).

Chepurko G. The risks of unemployment at the labour market: insufficient competitive groups of people / Chepurko G., Novak I.// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017 – № 3. – (1 д.а).

Чепурко Г.І. Соціальний потенціал модернізації української економіки в контексті євроінтеграції/ Чепурко Г.І., Головатюк В.М., Піддубний І.Д.//Мультиверсум. Філософський альманах. Гол.ред. В.В.Лях. Випуск 9-10 (157- 158). – К.: 2016 – С.29-43. (0,8 д.а.).

Чепурко Г.І. Культура в контексті модернізації українського суспільства / В.Є. Пилипенко, Г.І. Чепурко// Сучасна українська держава: вектори розвитку та шляхи мобілізації ресурсів: матеріали другої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 10 лютого 2017 року. – Одеса: ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», Центр соціально-політичних досліджень «Politicus» 2017. – C.194-197 (0,2 д.а.).

Чепурко Г. Соціальний діалог і трансформаційні зміни в Україні/ В.Пилипенко, Г.Чепурко/ Відп. Ред.. Ю.О. Привалов. – Київ-Львів: Ліга Прес, 2017. – 184с. (10,69 д.а.).

Чепурко Г. Цивілізаційний вибір в геополітичній стратегії України/ Піддубний В., Чепурко Г. // Українське суспільство 1992–2016. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги  Київ: ІС НАН України, 2016. – С. 36 - 49.

Чепурко Г.І. Модернізація: теорія, практика, цивілізаційний вимір/ Пилипенко В.Є., Сапелкіна О.В., Чепурко
Г.І. / Відп. ред. Ю.О. Привалов. – Львів: Простір-М.: 2016. – 130 с. (7,55 д.а.).

Чепурко Г. Теоретико-методологічні засади дослідження соціального (Розділ 1. п. 1.1., 1.2., 1.3), Соціальний капітал в турбулентному українському суспільстві (Розділ 2, п 2.1) – С.10–42; 88–99 // Соціальний капітал: теорія й практика / Відп. Ред. Ю.Саєнко. – Київ: Ліга-Прес, 2016. – 255 с.

Чепурко Г., Громадська думка щодо ролі науки в українському суспільстві / Петрушина Т., Соболева Н. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. – № 2. – С.81-101.

Чепурко Г. Друкер Пітер Фердинанд – /Історія соціологічної думки. Навчально енциклопедичний словник- довідник. / За наук. ред. доктора соціологічних наук, проф. Пічі В.М.– Львів: Новий Світ – 2000, 2016. – С. 326- 328.

Чепурко Г. Цивілізаційна стратегія України в сучасних умовах глобалізму / Чепурко Г., Гончарук О. // Фактори та умови модернізації предмету досліджень представників суспільних наук: Матеріали міжнародної науково- практичної конференції, м. Дніпро, 3-4 червня 2016 року. – Дніпро: НО Відкрите суспільство, 2016. – С. 42-46.

Чепурко Г. Цивілізацийний вибір: парадигма сенсу і логіка дій. / Чепурко Г., Привалов Ю. //Current Issues And Problems Of Social Scince/ Internatioal science conference/ - Kielce, June 28-30. – 2016. – С.56 – 59.

Chepurko G. Novak I., The risks of unemployment at the labour market: insufficient competitive groups of people / Ризики зайнятості вразливих груп населення. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції 22.06.2016. – Київ: ІДСД НАН України.

Чепурко Г.І. Цивілізаційний механізм функціонування соціального капіталу в підприємництві / Піддубний В.А., Привалов Ю.О., Чепурко Г.І. // Мультиверсум. Філософський альманах / Гол. ред. В.В.Лях. – Випуск 6-7 (134- 135). – К., 2014. – С.188-202. (1 д.а.).

Чепурко Г.І. Цивілізаційний вибір українського суспільства: раціональність VS турбулентність? / Г.І.Чепурко, Ю.О.Привалов // Пріоритетні напрями вирішення актуальних проблем суспільних наук. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 16-17 жовтня 2015р.) – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2015. – С. 104-108. (0,30 д.а.).

Чепурко Г.І. Культура, як соціальна координата цивілізаційного вибору українського суспільства/ Г.І.Чепурко // Наукова дискусія: питання соціології, політології, філософії та історії. – Матеріали міжнародної науково- практичної конференції (м. Одеса, Україна, 22-23 травня 2015р.). – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 36-39. (0,25 д.а.).

Чепурко Г.І. Соціокультурні ідентичності і цивілізаційний вибір / Г.І.Чепурко // Нові завдання суспільних наук у XXI столітті. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 19-20 червня 2015 р.). – Київ: ГО «Київська наукова суспільствознавча організація», 2015. – с.65-67. (0,25 д.а.).

Чепурко Г. Культура і цивілізаційний вибір / Г.Чепурко // Соціальні виміри суспільства. Зб. Наук. праць. Вип. 7 (18). – К.: Інститут соціології НАН України, 2015. – С. 164-170 (0,4 д.а.).

Chepurko G. Access for PIHIV and members of their households to the social protection and its effectiveness /G.Chepurko // Соціологія, теорія, маркетинг. – 2015. – №4. – С. 140-158. (1 д.а.).

Чепурко Г. Культурна ментальність цивілізаційного вибору// Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. – Київ, 2015. – С. 31-39. (0,4 д.а).

Чепурко Г., Соболева Н. Інтерес громадян України до світу науки // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. – Київ, 2015. – С. 429-444. (0,4 д.а).

Чепурко Г. Проблеми формування соціального капіталу в Україні на сучасному етапі/Г. Чепурко//Українське суспільство 1992-2014. Соціологічний моніторинг/За ред. д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2015 (0,7 д.а).

Чепурко Г. Соціальний капітал: вплив на розв’язання життєвих ситуацій/Г. Чепурко// Українське суспільство 1992 – 2013. Стан та динаміка змін. Соціальний моніторинг./ за ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2013. – С.312-320.

Чепурко Г., Привалов Ю. Зміни масової свідомості українців у політико - правовій сфері/Г. Чепурко// Українське суспільство 1992-2012. - Українське суспільство 1992-2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг// За ред. .д.ек.н. В. Ворони, д.соц.н М. Шульги. – ІС.: ІС НАН України, 2012. – С.128-133.

Чепурко Г.І. Соціальна «чорнобильська» допомога: динаміка змін. С. 158–167.//Соціальні наслідки Чорнобиля: час відродження./НАН України, Інституту соціології, Центр соціальних експертиз; за ред.. Ю.Саєнка, Н. Ходорівської. – К., 2011. – 244 с. (0,8 др.арк.).

Чепурко Г. Зайнятість населення України: зміни та тенденції.. – Українське суспільство 1992-2011. Динаміка соціальних змін; за ред. д.е.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: Інституту соціології НАН України, 2011. (0,5 др.арк.)

Gulbarshyn Chepurko. Gender Equality in the Labour Market in Ukraine.International Labour Office, ILO Decent Work Technical Support Team and Country Office for Central and Eastern Europe. – Kyiv: ILO, 2010. - 50 p. (2,5 др.арк.);

Чепурко Г. Гідна праця: реалії та перспективи. – Українське суспільство 1992-2010. Динаміка соціальних змін; за ред. д.е.н. В.Ворони, д. соц.н. М.Шульги. – К.: Інституту соціології НАН України, 2010. – 560 с. (0,5 др.арк.)

Чепурко Г.І. “Ринок праці в України: очікувані зміни за членства в СОТ” . – К., 2010. - (10 др.арк.)

Чепурко Г.І. Соціальний діалог, трудове законодавство та адміністрація праці в Україні. Результати дослідження. – К., 2009.– (внесок автора С.5–15, 82–84. (1 др.арк.)

Чепурко Г.І. (в співавторстві) Дитяча праця в неформальному секторі економіки україни (дослідження за методом швидкого оцінювання). – К., 2009. – (внесок автора: С. 7–59, 360–370 (3 др. арк.)

Чепурко Г. Соціальна нерівність і сфера зайнятості. – Українське суспільство 1992-2008. Соціологічний моніторинг/За ред. Д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н М.шульги. – К.: Інститут соціології НАН України., 2008. С. 56- 67(0,5 др.арк.)

Гаврилечко Ю., Чепурко Г. Українські реалії: дитяча праця – Необхідність? Випадковість? Закономірність? - Праця і закон. – 2007. - № 8 (92). – С.8- 14.

Чепурко Г.І. Зайнятість населення України: зміни і тенденції. – К., 2007. -410 с. Г.Чепурко Зайнятість населення: поселенський аспект . Українське суспільство 1992 – 2006. Соціологічний моніторинг/ За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги – К.: Інститут соціології НАНУ, 2006. – 9 с.

Галицький В.М., Привалов Ю.О., Чепурко Г.I. Поведiнковi стратегiї на ринку працi України. - К.: ПЦ "Фолiант", 2005. - 226 с.

Чепурко Г. Рiвень життя населення: поселенський аспект // Українське суспiльство 1994-2005. Динамiка соцiальних змiн. - К.: IC НАНУ, 2005. - С.252- 263.

Мiмандусова Г. Аналiз концепцiй зайнятостi та пiдходiв економiчної теорiї до регулювання ринку працi // Соцiальнi вимiри суспiльства: Зб. наук. праць. - Вип. 7. - К.: IC НАНУ, 2004. - С.177-200.

Мiмандусова Г. Iндекси економiчної свободи // Методологiя та методика визначення iнтегральних соцiальних  показникiв / Вiдп. ред. Ю.I.Саєнко. - К.: IC НАНУ, 2004. - С.181-195.

Чепурко Г.I. Ринок працi в Українi: проблеми зайнятостi в перiод становлення ринкової економiки. - К.: IC НАНУ, 2004. - 274 с.

Саєнко Ю.I., Денисенко В.М., Мiмандусова Г.I., Галицький В.М., Осташко Т.О. Соцiальнi та економiчн наслiдки вступу України до СОТ: експертнi оцiнки / Вiдп. ред. Ю.Привалов. - Львiв: Українськi технологiї, 2004. - 142 с.

Мiмандусова Г.I. Сучаснi тенденцiї в структурi зайнятостi населення України // Українське суспiльство 1994- 2004. Монiторинг соцiальних змiн. - К.: IC НАНУ, 2004. - С.139-153.

Мiмандусова Г. Держава як партнер соцiально-трудових вiдносин // Соцiальнi вимiри суспiльства: Збiрник наукових праць. - Вип. 6. - К.: IC НАНУ, 2003 - С.65-75.

Пилипенко В., Мiмандусова Г. Проблеми соцiального захисту потерпiлих вiд катастроф у дзеркалi громадської думки початку ХХI столiття // Чорнобиль i соцiум. - Вип. 9. - К.: ПЦ Фолiант, 2003. - С.104-119.

Мiмандусова Г., Пилипенко В. Соцiальний дiалог у контекстi трансформацiї українського суспiльства // Українське суспiльство-2003. Соцiологiчний монiторинг. - К.: IC НАНУ, 2003. - С.267-273.

Мiмандусова Г.I. Роль професiйних спiлок у соцiально-трудових вiдносинах (результати соцiологiчного дослiдження // Сучасний стан, проблеми та тенденцiї соцiально-трудових вiдносин в Українi: спроба соцiального конструювання. - К.: ВД "Стилос", 2003. - С.45- 64.

Мiмандусова Г. Неформальна зайнятiсть в Українi // Соцiальнi вимiри суспiльства: Зб. наук. праць. - Вип. 5. - К., 2002. - С.259-269.

Мiмандусова Г. Соцiально-економiчна адаптацiя населення в умовах формування ринку працi i зайнятостi / Україна-2002. Монiторинг соцiальних змiн. - К.: IC НАН У, 2002. - С.109-127.

Мiмандусова Г.I. Роль професiйних спiлок у соцiально-трудових вiдносинах (результати соцiологiчного дослiдження) // Вiсник Академiї працi i соцiальних вiдносин Федерацiї профспiлок України. - 2002. - № 5. - С.24-34.

Пилипенко В., Мiмандусова Г. Соцiальний захист постраждалих вiд Чорнобильської катастрофи: оцiнка стану та динамiка змiн // Чорнобиль i соцiум. - Вип 7. - К., 2001. - С.145-159.

Мiмандусова Г.I. Соцiальнi наслiдки росту безробiття та формування державної полiтики у сферi зайнятостi // Вiсник Академiї працi i соцiальних вiдносин Федерацiї профспiлок України. - 2001. - № 2. - С.25-32.

Мiмандусова Г.I. Динамiка зайнятостi населення // Українське суспiльство: десять рокiв незалежностi (соцiологiчний монiторинг та коментар науковцiв) - К.: IC НАН У, 2001. - С.89-98.

Мiмандусова Г.I. Перехiд до ринкових вiдносин та формування ринку працi в Українi // Мультиверсум. Фiлософський альманах: Зб. наук. праць. - Вип. 22. - К.: Український центр духовної культури, 2001. - С.206-214.

Гульбаршин Мимандусова Занятость населения Украины в неформальном секторе экономики. // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2000. - №2 – 16 с.

Мiмандусова Г.I. Характеристика трудоресурсної ситуацiї в Українi // Проблеми розвитку соцiологiчної теорiї: Наук. доповiдi i повiдомлення першої Всеукраїнської соцiологiчної конференцiї 15 грудня 2000 року. - К., 2001. - С.313-317.

Пилипенко В., Вишняк О., Мiмандусова Г. Чорнобильська катастрофа: проблеми соцiального захисту потерпiлого населення // Постчорнобильський соцiум: 15 рокiв по аварiї. - К.: IC НАНУ, 2000. - С.220-236.

Мiмандусова Г. Неформальнi зв'язки на ринку працi i в сферi доходiв населення // Тiньова економiка: соцiальнi проблеми неофiцiйної економiчної дiяльностi в Українi: Допов. мiжнар. конференцiї. - К.: IC НАНУ, 2000. - С.78-81.

G.I. Mimandusova, I. А .Privalov and I.I. Sayenko. Soсial Monitoring of the Post-Chеrnobyl Situation // Sociological Research. - November-December 2000/Vol.39 - NO.6 Social Processes in Ukraine. - Р.80-90.

Мiмандусова Г. Громадська експертиза Програми житлово-комунальних субсидiй // Соцiальна експертиза в Українi: методологiя, методика, досвiд впровадження / За ред Ю.I.Саєнка. - К.: IC НАНУ, 2000. - С.155-160.

Мiмандусова Г.I. Зайнятiсть населення України в неформальному секторi економiки // Соцiологiя: теорiя, методи, маркетинг. - 2000. - № 2. - С.152-163.

Лисенко О., Мiмандусова Г. Оцiнка масштабiв i структури неформальної зайнятостi в Українi // Українське суспiльство: монiторинг - 2000 р. Iнформ.-аналiт. матерiали. - К.: IC НАНУ, 2000 - С.54-68.

Лисенко О., Мiмандусова Г. Ринок працi та особливостi зайнятостi постраждалого населення // Постчорнобильський соцiум: 15 рокiв по аварiї. - К.: IC НАНУ, 2000. - С.253-271.

Мiмандусова Г.I. Проблеми зайнятостi населення України // Українське суспiльство: монiторинг соцiальних змiн (1994-1999 рр.) Iнформацiйно-аналiтичнi матерiали. - К.: IC НАН У, 1999. - С.58-61.

Мiмандусова Г.I. Ринок працi в Українi: тенденцiї та перспективи (соцiально-економiчний аналiз). - К.: IC НАНУ, 1999. - 96 с.

Пилипенко В., Вишняк О., Мiмандусова Г. Соцiальна допомога потерпiлим: монiторинг змiн та проблеми соцiальної полiтики // Чорнобиль i соцiум. - Вип. 5. - К., 1999. - С.250-266.

Лисенко О., Мiмандусова Г. Соцiальна ситуацiя в сферi зайнятостi потерпiлого вiд аварiї населення // Чорнобиль i соцiум. - Вип. 5. - К., 1999. - С.217-235.

Мiмандусова Г.I. Змiни в структурi зайнятостi населення України за умов ринкових перетворень // Вiсник Академiї працi i соцiальних вiдносин Федерацiї профспiлок України. - 1999. - №2. - С.23-25.

Пилипенко В., Вишняк О., Мiмандусова Г. Соцiальна допомога потерпiлим: тенденцiї i перспективи // Чорнобиль i соцiум. - Вип. 4. - К., 1998. - С.95-109.

Мiмандусова Г. Рiвень безробiття та категорiї безробiтних у структурi населення України // Соцiологiя: теорiя, методи, маркетинг. - 1998. - № 4-5. - С.195-211.

Привалов Ю.А., Мимандусова Г.И., Коробков И. Земельная реформа в социологическом измерении // Проблеми малого бiзнесу в АПК України i Бєларусi: Доповiдi мiжнар. конференцiї. - К., 1998 - С.157-163.

Жуков В., Мiмандусова Г., Привалов Ю. Сучаснi проблеми соцiально-трудових вiдносин в Українi (соцiологiчний аналiз). - К.: IC НАНУ, 1998. - 155 с.

Вишняк О., Мiмандусова Г., Пилипенко В. Соцiальний захист постраждалих вiд аварiї на ЧАЕС // Чорнобиль i соцiум. - Вип. 3. - К., 1997. - С.244 - 253.

Мiмандусова Г., Пiддубний В., Сакада М. Спiвробiтництво - для забезпечення роботи // Вiче. - 1997. - № 9. - С.76-86.

Мiмандусова Г., Пiддубний В., Сакада М. Безробiття в Українi: проблеми соцiального захисту // Україна: аспекти працi. - 1997. - № 5. - С.28-32.

Мiмандусова Г., Привалов Ю. Правовi аспекти функцiонування системи мiсцевого самоврядування // Мiсцеве самоврядування в сучаснiй полiтичнiй системi в Українi i Бєларусi: Доповiдi мiжнар. конференцiї. - К., 1997. - С.74-84.

Мiмандусова Г., Привалов Ю. Структура та функцiї органiв мiсцевого самоврядування // Мiсцеве самоврядування в сучаснiй полiтичнiй системi в Українi i Бєларусi: Доповiдi мiжнар. конференцiї - К., 1997. - С.85-95.

Вишняк О.I., Мiмандусова Г.I., Пилипенко В.Є. Соцiальний захист населення, потерпiлого вiд аварiї на ЧАЕС // Чорнобиль i соцiум. - Вип. 2. - К., 1995. - С.60-71.

Пилипенко В., Мiмандусова Г. Полiтика України у сферi зайнятостi на тлi свiтового досвiду // Україна: аспекти працi. - 1995. - №5-6. - С.60-63.

Мимандусова Г.И. Молодежь и безработица // Молодь i проблеми конфлiкту в перiод переходу до демократичного суспiльства: Тези доповiдей Мiжнар. молодiжної наук.-практ. конференцiї. - Ч. I. - 31 березня- 01 квiтня 1994 р. - Чернiвцi, 1994. - С.44-45.

Мимандусова Г.И. Формирование рынка труда в Украине // Проблеми формування й розвитку регiональних механiзмiв господарювання: Тези доповiдей. - Харкiв, 1994. - С.105-106.

Мимандусова Г.И. Изменение ценностных ориентаций молодежи в условиях рыночной экономики // Проблеми соцiального захисту молодi в умовах змiни соцiально-економiчних вiдносин : Матерiали Мiжнар. наук.-практ. конференцiї. - К., 1993. - С.54-55.

Менеджер проектів:


1. 1. "Програма житлових субсидій" на замовлення Кабміну України і фірми ПАДКО (1995 г.)
2. Проект "Програма соціального розвитку і соціальної паспортизації моноблоку ЧАЕС - м. Славутич" на замовлення ЧАЕС і міської ради м.Славутич (1996 р)
3. "Соціальні проблеми реформування аграрних відносин в Україні" на замовлення Кабміну, Мінсільгосппроду та Міжнародної Фінансової Корпорації (IFC) (група Світового банку) (1996, 1999, 2000 рр.)
4. "Соціально-психологічні наслідки аварії на ЧАЕС: моделі виживання" на замовлення Міністерства Надзвичайних Ситуацій України (1995-2001 рр.)
5. "Практика складання і ефективність дій колективних договорів в Україні&" на замовлення Федерації профспілок України (1997 г.)
6. "Моніторинг соціально-трудових відносин в Україні" за підтримки МОП і Мінпраці України (1997 г.)
7. Міжнародна конференція "Місцеве самоврядування в сучасній політичній системі в Україні і Білорусі" (1997 г.)
8. Міжнародна конференція "Проблеми малого бізнесу в АПК України і Білорусі". - Київ. - Березень. - 1997.
9. "Тіньова економіка в Україні" - пілотний проект на замовлення Гарвардського інституту Міжнародного розвитку групи макроекономічних реформ. (1997 г.)
10."Стан розвитку малого бізнесу в Україні" за фінансової підтримки Міжнародної Фінансової Корпорації (1997, 1998, 1999 рр.)
11. "Тіньова економіка: соціальні проблеми неофіційної економічної діяльності" на замовлення Freedom House за фінансової підтримки USAID (1999)

12. "Соціально-психологічний моніторинг умов життя та діяльності соціальних груп потерпілих від Чорнобильської аварії: порівняльний аналіз та рекомендації (комплексне дослідження)" (1995-2005).
13. "Тіньова економіка: соціальні проблеми неофіційної економічної діяльності" на замовлення UEPLAG (2000)
14. "Забезпечення соціально-інформаційного супроводу впровадження пенсійної реформи в Україні" за сприяння Міжнародного фонду "Відродження" (2001 г.)
15. "Підготовка комплексної програми в області соціальної політики НАЕК" Енергоатом на 2001-2005 рр.
16. Соціологічне дослідження в рамках проекту "Викорінення найгірших форм дитячої праці в Україні" на замовлення МОП - Міжнародної програми з викоренення дитячої праці (ІПЕК), 2002 год.
17. "Україна: сприяння реалізації основних принципів та прав у сфері праці" за фінансової підтримки Міжнародної організації праці (2002-2003 рр.)
18. "Торгівля людьми з України з метою трудової та сексуальної експлуатації" на замовлення Міністерства праці та соціальної політики України та за технічної та фінансової підтримки Міжнародного бюро праці (МОП) (2003).
19. Запобігання торгівлі дітьми з метою їх використання для примусової праці та сексуальної експлуатації в Україні на замовлення і за технічної підтримки МОП - Міжнародної програми з викоренення дитячої праці (ІПЕК) (2002 - 2003р.)
20. Дослідження правових та практичних рамок діяльності профспілок, організацій (об"єднань) роботодавців, сучасного стану ведення колективних переговорів, колективних трудових спорів та існуючих процедур їх вирішення на замовлення Міжнародної Організації Праці в рамках проекту Україна: сприяння реалізації основних принципів та прав у сфері праці (2001-2002).
21. Розробка моделей життєдіяльності в умовах підвищеного ризику внаслідок надзвичайних ситуацій та катастроф: з урахуванням досвіду Чорнобильської катастрофи на замовлення Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (2002-2004).
22. "Проведення дослідження з питань представництва інтересів найманих працівників і роботодавців у проведенні консультацій, колективних переговорів на національному, галузевому, регіональному та виробничому рівнях: існуючої практики визнання, визначення показності профспілок і організацій роботодавців2 на замовлення Міжнародної Організації Праці (2003-2004 рр .).
23. Проект: "Розробка моделей трудової поведінки населення на ринку праці України в умовах функціонування страхової системи соціального захисту населення" на замовлення Державного центру зайнятості України (2004 р.)
24. Проект: "Ситуаційний аналіз проблеми гендерної рівності у сфері праці в Україні", на замовлення Проекту технічного співробітництва МОП (2005 г.).
25. "Оцінка використання дитячої праці в шести секторах неформальної економіки і незаконної діяльності" за фінансової підтримки МОП - Міжнародної програми з викоренення дитячої праці (ІПЕК) (2006 г.).
26. "Створення можливостей інспекції праці для її участі в моніторингу дитячої праці в Донецькому і Херсонському регіонах" за фінансової підтримки МОП - Міжнародної програми з викоренення дитячої праці (ІПЕК) (2005-2006).
27. "Визначення шляхів подальшої зайнятості незайнятого населення, з різних причин знятого з обліку в службі зайнятості" на замовлення Державного центру зайнятості (2006).
28. Проект «Огляд успішного досвіду роботодавців та їх об"єднань в Україні у впровадженні ініціатив щодо запобігання неврегульованої трудової міграції, торгівлі людьми та використання примусової праці» (замовник - Міжнародна організація праці) (2008 рік).
29. Проект «Посилення інституційної спроможності центральних органів виконавчої влади до вироблення політики в контексті створення концепції тренінгово-консультаційного Центру розвитку вищого корпусу державної служби» (замовник - Центр сприяння інституційному розвитку державної служби) (2007-2008 рр).

30. Національний координатор проекту «Підтримка реалізації системи моніторингу дитячої праці в Україні», Замовник МОП-ІПЕК (2008-2009 рр).
31. Директор проекту «Розвиток мережі груп аналізу політики в системі органів виконавчої влади України» (Замовник - Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу (2008-2009 рр).
32. Проект «Соціальний діалог, трудове законодавство і регулювання питань праці в Україні». За підтримки і в рамках проекту МОП з соціального діалогу в Україні. 2009
33. Проект: «Перешкоди та можливості щодо сприяння свободі об'єднань та визнанню права на колективні переговори і створення життєздатного та скоординованого механізму для трипартизму та соціального діалогу на всіх рівнях в Україні». Експертне опитування, проведення тристоронніх обласних семінарів в р .. Житомир, Миколаїв, Полтава. Результати деск ресерч, аналітичний звіт, три презентації. Замовник: (МОП, по фінансуванню уряду Нідерландів). Август 2009-травень 2010
34. пілотної дослідження «Маятникова міграції Португалія-Україна» в м Хмельницький (серпень 2009 - грудень 2010). Замовник: Світовий банк. Вибірка: 100 осіб - потенційних мігрантів. Результати аналітичні звіти за результатами опитування перед поїздкою в Португалію на 6 місяців після повернення мігрантів з Португалії в Україну.
35. Науково-дослідна робота по темі « Науково-методологічний супровід процесу реалізації пріоритетних напрямів Порядку денного асоціації Україна-ЄС »(директор проекту). Замовник: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби. Термін виконання: вересень 2010 - грудень 2010 року. результати проведено 20 тренінгів, 36 практичних семінарів. Видано: 14 політичних пропозицій (українською мовою) і 14 політичних пропозицій (англійською мовою).
36. Проект «Моніторинг процесу адаптації державної служби України до стандартів Європейського союзу в області аналізу і розробки політики» Замовник - Єврокомісія, 2010-2012 рр.
37. «Дослідження доступу до програм соціального захисту та їх впливу на жінок і чоловіків, що живуть з ВІЛ та працюють в формальному і неформальному секторах економіки, а також на членів їх сімей» (березень - грудень 2013). Замовник: Міжнародна організація праці.
38. Дослідження ефективності існуючих механізмів роботи системи безоплатної правової допомоги (БПД) із залученням працівників системи правоохоронних органів, зокрема міліції, а також суддів-слідчих і прокурорів (керівник проекту) було проведено в жовтні-листопада 2013 за підтримки фонду «Відродження» та в співпраці з Українською Гельсінською спілкою з прав людини.
39. Дослідження Міграційний коридор Україна - Польща домашніх працівників мігрантів (керівник проекту) було проведено в вересня 2014 за підтримки Міжнародної організації праці в прикордонних районах України.
40. Дослідження «Думка населення України щодо Світового Банку та його діяльності» був проведений в листопада 2014 за підтримки Світового банку в усіх регіонах України. Всього було опитано методом стандартизованого інтерв'ю 1200 респондентів.
41. Проект «Визначення рівня обізнаності та ставлення населення і посадових осіб органів місцевого  самоврядування до змін, які відбуваються або очікуються: в організації місцевого самоврядування; в системі надання публічних послуг в інших сферах місцевого самоврядування ». Замовник Асоціація міст України. (Квітень 2016)
42. Проект: Проведення ситуаційного аналізу стану і динаміки ринку праці і трудових ресурсів в Хмельницькій області. Замовник Департамент соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації. За технічної підтримки Європейської Комісії. Термін виконання вересня грудень 2016.
43. Проект: Проведення соціологічного опитування на тему: «Визначення рівня обізнаності та ставлення населення і посадових осіб органів місцевого самоврядування до змін, які відбуваються або очікуються: в організації місцевого самоврядування; в системі надання публічних послуг та в інших сферах місцевого самоврядування». Замовник ВАОМС «Асоціація міст України», в рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (проект ПУЛЬС). Термін
виконання: березень-червень 2016 р.
44. Проект: Проведення соціологічного опитування в рамках проекту «Розробка і впровадження регіонального плану стосовно збільшення обсягів надання послуг з догляду на сімейній основі (реформування інтернатних закладів у м. Києві)». Замовник Міністерство соціальної політики України, Світовий Банк. Термін виконання: грудень 2016 - травень 2017 року. Всього під час реалізації проекту було проведено 13 опитувань за кількісними і якісними методами.

Выступление на конференціях, семінарах, круглих столах, тренингах:

 1. Презентація результатів соціологічного дослідження «Ставлення киян до дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, та сімей, які виховують таких дітей, а також сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах», на круглому столі «Ключові аспекти Регіонального плану деінституціалізації у м. Києві», який відбувся у міському Центрі
  соціальної реабілітації дітей з інвалідністю.. 25 травня 2017 року, місто Київ.

 2. Презентация результатов социологического опроса на XII Муниципальный форум в г.. Одессе. 23.06.2016. Доклад 1: «Оценка должностными лицами органов местного самоуправления (ОМС) имеющегося среды для внедрения децентрализационных реформы в Украине». Доклад 2: «Исследование отношения населения Украины к реформе по децентрализации».

 3. Презентация результатов ситуационного анализа состояния и динамики рынка труда в Хмельницкой области на круглом столе м. Хмельницкий. 23.11.2016. Доклад 1 .: «Состояние и тенденции на рынке труда Хмельницкой области: социологический срез»; Доклад 2: «Оценка существующей системы управления рынком труда и перспектив ее модернизации».

 4. ​​Доклад «Социально-психологические последствия Чернобыльской катастрофы» на международной конференции «Социально-психологические последствия катастрофы на Фукусиме и Чернобыльской катастрофы (март, 2015 г.. Фукусима, Япония).

 5. Доклад «Опыт преодоления социально-психологических последствий Чернобыльской катастрофы.
  Программы и проекты »на форуме« Фукусима-Чернобыль »(март 2015, г.. Фукусима, Япония).

 6. Доклад на конференции «Трудовые отношения и проблемные вопросы их коллективно-договорного регулирования в Украине». Конференция «Удовлетворение в работе - стратегическая цель христианских профсоюзов в 21 веке», 20 ноября 2015, г.. Киев.

 7. Презентация исследования «Социальный диалог, трудовое законодательство и регулирование вопросов труда в Украине» на международном семинаре в Винницы, 18 июня 2009 года.

 8. Доклад (презентация) на Региональном семинаре для представителей организаций работодателей относительно стратегии прекращения торговли людьми и принудительной работы. Тема доклада: «Обзор успешного опыта работодателей и их объединений в Украине по внедрению инициатив относительно предотвращения неурегулированной трудовой миграции, торговли людьми и использованию принудительной работы». Киев, 21-22 мая 2008 года.

 9. Организация и проведение тренингов для представителей основных министерств ( Министерство образования и науки Украины, Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Министерство труда и социальной политики, Министерство образования, Министерство здравоохранение, Министерство внутренних дел) и членов Национального наблюдательного совета
  в рамках проекта «Поддержка реализации системы мониторинга детского труда в Украине» 28-29 октября 2008 г.. Тема выступления: «Организация и реализация системы мониторинга детского труда в Украине».

 10. Организация и проведения общенационального тренинга для 27 представителей территориальных Инспекций труда (один представитель от каждой административной области Украины в рамках проекта «Поддержка реализации системы мониторинга детского труда в Украине» 11 ноября 2008 г.. Тема выступления: «Организация и реализация системы мониторинга детского труда в Украине».

 11. Презентация исследования «Социальный диалог, трудовое законодательство и администрация труда в Украине» на международном семинаре в Виннице, 18 июня 2009 года.

 12. Организация и проведение семинара в г. Киеве (8 октября 2011) по результатам проведенного исследования по теме: «Мониторинг процессов адаптации государственной службы Украины к стандартам Европейского Союза в сфере анализа и разработки политики». Проведение двух опросов: экспертного опроса (50 респондентов) и опроса государственных служащих (100
  респондентов).

 13. Тема презентации 1.: «Мониторинг процесса адаптации государственной службы Украины к стандартам Европейского Союза в сфере анализа и разработки политики ( по результатам опроса государственных служащих)

 14. Тема презентации 2 «Адаптация законодательства Украины к законодательству Европейского союза: состояние, проблемы и перспективы» ( по результатам экспертного опроса)

 15. Организация и проведение тренингов по проекту: «Мониторинг процесса адаптации государственной службы Украины к стандартам Европейского союза в сфере анализа и разработки политики». Заказчик: Еврокомиссия. Ноябрь 2011. Всего проведено 16 тренингов.

Биографическая справка

Закончила исторический факультет Казахского государственного университета им. С.М.Кирова (1982 г.). В 1990 году защитила кандидатскую диссертацию в Киевском государственном университете им.Т.Г.Шевченко. В 2006 году защитила докторскую диссертацию по теме: <Динамика занятости населения Украины в период становления рыночной экономики>. С 1993 г. работает старшим научным сотрудником отдела социальной экспертизы в Институте социологии НАН Украины. С 1993 г. - член Социологической ассоциации Украины.

Сфера научных интересов - экономическая социология, рынок труда и занятость, социальная экспертиза, социальная политика и социальная защита. В экономической социологии осуществила системный подход к анализу рынка труда и занятости, в рамках которого выделен блок проблемных вопросов занятости населения и развития рынка труда как системного объекта экономики Украины. Имеет около 60 научных публикаций.

Основная квалификация:

Опыт управления персоналом, координирование социальных исследовательских проектов на национальном и региональном уровнях в сферах социальной и социально-трудовой, гендерных исследований.

Опыт работы с официальными лицами Министерства труда и социальной политики, Главного Управления государственной службы Украины, Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от следствий чернобыльской катастрофы, НАЕК "Энергоатом", Министерство здравоохранения. Изучение и анализ материалов правовой базы относительно разных экономических, политических и социальных проблем в украинском обществе.

Опыт сотрудничества с международными организациями, международными и украинскими негосударственными организациями - МФК, ИПЕК, МОТ, Freedom House, Мировым Банком, Отделом печати и культуры Посольства США в Украине, Международным Фондом "Возрождение", ресурсным центром "Гурт" и т.п..

Опыт в планировании и проведении национальных и международных конференций и семинаров. Организация, управление и участие в исследовательских проектах по проблемам социальных и экологических следствий Чернобыльской катастрофы, деятельности местных органов власти, развития малого и среднего бизнеса, гендерного равенства, детского труда и т.п.

Programs: Excel, Word for Windows, PowerPoint, SPSS

Operational Systems: MS-DOS, Windows

Владение языками:

Казахской, российской – свободно;

Украинской, немецкой – хорошо

Английской – со словарем.