Бойко Наталия Леонидовна

Доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник

Телефон:
(044) 255-63-71
E-mail:
bnatal28@ukr.net
Бойко Наталия Леонидовна

Публикации

Монографии:

Бойко Н. Інтернет як соціальний ресурс демократизації сучасного українського суспільства : монографія. Київ : Інститут соціології НАН України, 2020. 256 с

Бойко Н. Социальный контроль и демократизация общества. К.: ІC НАНУ, 2007. 272 с.

Статьи:

Бойко Н.Л. «Нatespeech» в соціальних мережах як показник соціальної напруженості /Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання. тези доповідей та виступів учасників III конгресу Соціологічної Асоціації України, (Харків, 12-13 жовтня 2017 р.) – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2017. – С.58-59.

Бойко Н.Л. Е-реформування – позитивний поштовх реформування суспільства / Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2017. – № 1. – С.44-46.

Бойко Н.Л. Інтернет-практики українців в умовах збройного конфлікту на Донбасі / Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2017. – № 2. – С.31-34.

Бойко Н.Л. Дигітальна нерівність в сучасних українських реаліях / Н.Л. Бойко //Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Випуск 3 (17) – К.: Інститут соціології НАН України, 2016. – С.137-149.

Бойко Н.Л. Солідаризаційний потенціал соціально-громадянської активності в Інтернеті/ Н.Л. Бойко // Соціально-психологічні чинники інтеграції українського соціуму. – К.: Інститут соціології НАН України, 2016. – С.123-137.

Бойко Н.Л. Постматериалистический ценностный выбор социально-активных пользователей Интернета / Н.Л. Бойко //XIX Объединенная научная конференция «Интернет и современное общество»(IMS2016), Санкт-Петербург, 22-24 июня 2016 года.

Бойко Н.Л. Регіональні особливості соціально-громадянської активності в Інтернеті – інтегруючий чи дезінтегруючий чинник сучасного українського суспільства?/ Н.Л. Бойко // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Випуск 2 (16) – К.: Інститут соціології НАН України, 2015. – с.483-494.

Бойко Н. Социальный контроль и демократизация общества – К.: ІC НАНУ, 2007. – 272 с.

М. Шульга, О. Потєхін, Н. Бойко, О. Парохонська, Т. Шульга. Правляча еліта сучасної України. - Аналітична доповідь N 10. -Київ, 1998

КРУГЛЫЙ СТОЛ “СОЦИАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ В ДИСКУРСЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК” // Социология: теория, методы, маркетинг. - 2008. - №.2.

Обсуждение категории “стиль жизни” на заседании Социологического клуба //Социология: теория, методы, маркетинг. - 2006. - №.1.

Бойко Н. Интернет-активность в современных украинских реалиях / Н.Л. Бойко // Социологический альманах – № 6, 2015 – Минск «Беларуская навука», 2015. – с. 534- 542.

Бойко Н. Інтернет-активність користувачів в умовах соціально-політичної деструкції /Н. Бойко // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Випуск 1 (15) – К.: Інститут соціології НАН України, 2014. – с.163-172.

Бойко Н. Динаміка матеріалістичних та постматеріалістичних ціннісних пріоритетів у реаліях сучасного українського суспільства / Н. Бойко // Соціальні виміри суспільства. Випуск 6(17). – К.: Інститут соціології НАН України, 2014. – с.341-352.

Бойко Н.Л Інтернет в житті пересічних українців: динаміка зростання / Н.Л.Бойко //Вектори змін українського суспільства / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2014. – с.349-362.

Бойко Н.Л Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в Україні: вчителі та випускники шкіл в мережі Інтернет / Н.Л. Бойко //Українська наукова школа психології та педагогіки життетворчесті: досягнення, проблеми та перспективи розвитку: ювілейний науково-методичний збірник / За редакцієютд.ф.н. Л.В.Сохань, к.іст.н. І.Т.Єрмакова, Г.М.Нессен і др. – Запоріжжя: Видавництво закладу «Хортиць кий національний навчально-реабілітаційний багато профільний центр», Запоріжської обласної ради, 2013. – с.134 – 138.

Бойко Н.Л Гражданская активность в Интернете: возможности и реальность / Н.Л. Бойко // Социальное знание и современные проблемы развития белорусского общества : материалы междунар. науч.-практ. конф., г. Минск, 21–22 ноября 2013 г. / ред. кол.: Котляров И.В. (гл. ред.) и др.; НАН Беларуси, Ин-т социологии НАН Беларуси. – Минск :Право и экономика, 2013. – с. 236-239.

Бойко Н.Л. Молодежь эпохи Интернет на пороге взрослой жизни: социологический анализ / Н.Л. Бойко // Социологический альманах – №5, 2014 – Минск «Беларуская навука», 2014. – с. 358- 366.

Бойко Н.Л. Інтернет як ресурс впливу громадян на владу в сучасному українському суспільстві // Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2013. – С.375-381.

Бойко Н.Л. Pизики та парадокси цифрової технологізації соціального контролю // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць. Вип.19. – К.: КНДУ, 2013.  стр.20-27.

Бойко Н.Л. Дигіталізація сучасного суспільства: нові соціальні виклики // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. П Конгрес САУ: тези доповідей, (Харків, 17-19 жовтня 2013 р.) – Харків: ХНУ імені В.Н.Карабіна, 2013. – С. 110-111 .

Бойко Н.Л . Актуалізація феномену “The Surveillance Society” // Соціальні виміри суспільства. Випуск 5( 16). – К.: Інститут соціології НАН України, 2013. – С.473 -484.

Бойко Н.Л . Структураційні ознаки перебування в мережі Інтернет // Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2012. – С.466-473.

Бойко Н.Л . Інтернет - новітній чинник регуляції соціальної поведінки в демократичному суспільстві // Соціальні виміри суспільства. Випуск 4( 15). – К.: Інститут соціології НАН України, 2012. – С.327 - 337.

Бойко Н.Л. Ресурси реалізації соціальних інтересів у демократичному суспільстві // Соціальні інтереси в контексті соціокультурної модернізації. – К. : Інститут соціології НАН України, 2011. – с.129 – 156. (1,2 др.а)

Бойко Н.Л Інтернетизація України. Прорив десятиріччя // Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2011. – С.531 – 539.

Бойко Н. Интернет как фактор адаптации в условиях кризиса /Н. Бойко // Кризис в Украине:зоны поражения. Взгляд социологов. – К.: ООО «Друкарня «Бізнесполіграф», 2010. – с.84-99.

Бойко Н. Тези до соціологічного портрету українських користувачів Інтернету / Н.Бойко // Стратегічні пріоритети №3 (20). – К.: Національний Ін-т стратегічних досліджень, 2011. – С.190 – 194.

Бойко Н. Українці в Інтернеті: інтереси та пріоритети використання мережі. // Українське суспільство 1992-2010. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д.соц.н. М.Шульги. – К.: Інститут соціології НАН України, 2010. – С.356 – 363.

Бойко Н. Демократичні настанови як фактор реалізації соціальних інтересів// Соціальні виміри суспільства. Випуск 2( 13). – К.: Інститут соціології НАН України, 2010. – С.198- 211

Бойко Н . Громадянський потенціал користувачів Інтернету / Н. Бойко // Соціологія у ситуації соціальних невизначеностей : I Конгрес Соціологічної асоціації України : тези допов. – Х. : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2009. – C. 375.

Бойко Н. Цифрові технології в житті мешканців невеликого міста // Соціальні виміри суспільства. Випуск1( 12). – К.: ІС НАНУ, 2009. – С.417- 431

В.Степаненко, Н.Бойко. Проблеми представництва суспільних інтересів в контексті конституційної реформи // Українське суспільство 1992-2008. Социологический моніторинг /За ред. В.Вороны,М.Шульги. – К.: ІС НАНУ, 2008. – С.343-360.

Бойко Н. Новітні інформаційні технології та сучасний стиль життя / Стиль життя: панорама змін. – К.: ІС НАНУ, 2008. – С.157-220.

Бойко Н. Проблема актуалізації демократичних установок у суспільному інтересі сучасної України. // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2008. – № 2. – С.186-188.

Бойко Н.Л. “Демократія голосування” та “демократія участі” в оцінках молоді. // Соціальні виміри суспільства. Випуск 11. – К.: ІС НАНУ, 2008. –С.170-180.

Бойко Н.Л. Засоби впливу громадськості на влади /Українське суспільство 2004-2006. Соціологічний моніторинг. – К.: ІC НАНУ, 2006. – С.385-390.

Бойко Н., Скокова Л. Громадянськi i соцiокультурнi орiєнтацiї молодих користувачiв Iнтернету // Українське суспiльство 1994-2005. Динамiка соцiальних змiн. – К.: IС НАНУ, 2005. – С.394-417.

Бойко Н. Молодь у свiтi сучасних комп'ютерних та Iнтернет-технологiй. // Соцiальнi вимiри суспiльства. – Вип. 8. – К.: IС НАНУ, 2005. –С.244-258.

Бойко Н.Л. Iнформатизацiя соцiального простору: стан i перспективи // Українське суспiльство 1994-2004. Монiторинг соцiальних змiн. – К.: IС НАНУ, 2004. – С.508-517.

Бойко Н.Л. Дигитальная демократия: возможности и проблемы // Проблеми розвитку соцiологiчної теорiї. Соцiальнi процеси в Українi. – Вип. 4. – К.: САУ, IС НАНУ, 2004. – С.241-244.

Бойко Н.Л. Тенденцiї локус контролю в рiзних вiкових групах / Соцiальнi вимiри суспiльства. Зб. наук. праць. Вип. 6. – К.: IС НАНУ, 2003.

Бойко Н.Л. Iдеальний та реальний образи людини влади // Життєва компетентнiсть особистостi: Наук.-метод. посiб. – К., 2003. – С.427-444.

Бойко Н.Л. Прихильники глобалiзацiй них процесiв в Українi: хто вони? // Українське суспiльство – 2003. Соцiологiчний монiторинг. – К.: IС НАНУ, 2003. – С.228-239.

Бойко Н.Л. К обоснованию современной модели реализации социального контроля // Соціальні виміри суспільства. Збірка наукових праць. Випуск 5. — К.: Інститут соціології НАН України, 2002. – С.80-97.

Бойко Н.Л. Соцiально-психологiчнi якостi, необхiднi людинi влади як суб'єкту соцiальної полiтики // Социальная политика в условиях экономических и политических реформ Украинского общества. Приложение № 1(6) к научному журналу Персонал – 2000. – № 1 (55). – С. 56-59.

Бойко Н.Л. Феномен соцiально-психологiчної залежностi особистостi i перспективи створення громадянського суспiльства // Вiсник Харкiвського нацiонального унiверситету iм.В.Н.Каразiна. "Соцiологiчнi дослiдження сучасного суспiльства: методологiя, теорiя, методи". – 2000. – № 492. – С. 110-114.

Mykola Shulga and Nataliya Boyko. A Sociological Portrait of the Government of Ukraine (1990-1997). Social Problems in Post-Communist Ukraine (I). // International Jornal of Sociology. Fall 1999/Vol.29 NO.3. – S.76-96.

Шульга М . О ., Бойко Н . Л Правляча елiта сучасної України // Вiсник НАН України. – 1998. – №5-6. – С. 33-55.

Биографическая справка

Закончила факультет социологии и психологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (отделение психологии), аспирантуру Института социологии НАНУ. Защитила кандидатскую диссертацию по теме "Особенности трансформации социального контроля в современном украинском обществе". Автор первой в Украине монографии, посвященной исследованию феномена современного социального контроля в контексте процессов демократизации и становления гражданского общества. Работает ведущим научным сотрудником в отделе социальной психологии Института социологии НАН Украины. Имеет более 110 научных публикаций.

Научные степени и ученые звания:

  • Старший научный сотрудник (22.00.03 – социальная структура, социальные институты и социальные отношения), Институт социологии НАН Украины, Киев, 2012.

  • Кандидат социологических наук (22.00.03 – социальная структура, социальные институты и социальные отношения), Институт социологии НАН Украины, Киев, 2003.

Научные интересы:

  • Становление информационного общества, динамика и особенности развития Интернета в Украине, особенности активности пользователей в сети Интернет, е-реформирование и
    т.п.

  • Интернет-практики украинских пользователей сети, социально-политическая онлайн активность.

  • Проблемы демократического развития украинского общества, особенности формирования гражданского общества, ценностные приоритеты, гражданская онлайн активность.

  • Социальный контроль в современном обществе: новые тенденции и особенности.