Бекешкина Ирина Эриковна

(1952–2020)

Публикации

Избранные статьи Ирины Эриковной Бекешкиной:

Бекешкіна І.  Україна передвиборча і після виборча: реалії громадської думки та перспективи соціальних трансформацій в Україні // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць.
2019. Вип. 11 (22). С. 9–19.

Бекешкіна І. Післявиборчі зміни і громадянське суспільство // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. 2019. Вип. 6 (20). С. 35–44.

Бекешкіна І. Громадяни про громадянське суспільство: що змінилося? // Громадянське суспільство України: політика сприяння та залучення, виклики та трансформації : аналіт. доп. / [Яблонський В. М., Бекешкіна І. Е., Гелетій М. М. та ін.] ; за заг. ред. О. А. Корнієвського, Ю. А. Тищенко, В. М. Яблонського. Київ: НІСД, 2019. C. 13–24.

Бекешкіна І. Вступне слово // Національний екзит-пол’2019: президентські і парламентські вибори. К.: Фонд «Демократичні ініціативи», 2019.  С. 4–5.

Бекешкіна І. Громадянське суспільство в Україні: погляд громадян // Соціологічні виміри громадянського суспільства в Україні / за наук. ред. О. Резніка. Київ: Інститут соціології НАН України, 2019. C. 110-119.

Бекешкіна І. Українське громадянське суспільство: самооцінка і діагностика // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2019. №3. С. 18–21.

Бекешкіна І. Україна передвиборча: реалії громадської думки та їх можливий вплив на електоральний вибір // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. 2018. Вип. 10 (21).  С. 135–144.

Бекешкіна І.Е. Суспільні настрої, влада та громадянське суспільство: за результатами соціологічних досліджень // Громадянське суспільство України: сучасні практики та виклики розвитку. Аналітична доповідь – К.: Національний інститут стратегічних досліджень, 2018. С. 17–34.

Бекешкіна І. Соціальні протести: коли і чому? // Громадські протести в контексті державотворення. Київ: Дух і літера, 2018. С. 48–51.

Бекешкіна І. Держава і громадські протести // Філософська думка. 2018. № 1. С. 41–44.

Бекешкіна І. Що об’єднує і що роз’єднує українців. Ірина Бекешкіна про пост-Майданну Україну // Українська правда. 21 червня 2018 року. Отримано з https://www.pravda.com.ua/articles/2018/06/21/7184007/

Бекешкіна І. Ставлення українців до політичних партій та перспективи побудови партійної системи в Україні // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 4 (18). К.: Інститут соціології НАН України, 2017. C. 42–48.

Бекешкіна І. Вирішальний 2014-й: роз’єднав чи з’єднав Україну? // Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі: регіональний вимір / Наук. ред. О. Гарань. К.: Стилос, 2017. С. 8–39.

Бекешкіна І., Сидорчук О. Партійна система України після Майдану: регіональні особливості в умовах незавершеної трансформації // Трансформації суспільних настроїв в умовах протидії агресії Росії на Донбасі: регіональний вимір / Наук. ред. О. Гарань. К.: Стилос, 2017. С. 40–70.

Бекешкіна І. Чи може соціологія прогнозувати протести? // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. №4. С. 214–216.

Бекешкіна І. Війна і мир: цілинне поле для соціологів // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. №2. С. 16–18.

Бекешкіна І. Реформи і соціологія // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. №13. С. 48–50.

Що українці знають і думають про права людини: загальнонаціональне дослідження / [І.Бекешкіна, Т.Печончик, В.Яворський та ін.]; під заг. ред. Т. Печончик. Київ, 2017. 308 с.

Бекешкіна І. Шекспірівський соціальний космос Майдану // Філософська думка. 2016. № 4. С.12–14.

Бекешкіна І. Донбас-2015: деякі проблеми реінтеграції регіону // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін. Вип. 2 (16). К. : Інститут соціології НАН України, 2015. С. 40–50.

Бекешкіна І. Донбас як особливий регіон України // Соціальні виміри суспільства. Вип. 7 (18). К.: ІС НАНУ, 2015. С. 66–74

Бекешкіна І.Е. Партійні вибори в Україні: радикальні зміни // Національний екзит-пол: парламентські вибори – 2014. К.: Фонд “Демократичні ініціативи, 2015. С. 35–42.

Bekeshkina I. Ukraine–2014: How has the Society Chalanged& // Belarus Realyty, 2014, №14, p. 2–7.

Бекешкіна І.Е. Рік 2014-й: від президентських виборів до парламентських. До єдності чи роз’єднаності? // Українське суспільство 1992–2014. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг. К.: ІС НАН України, 2014. С. 83–91.

Бекешкіна І.Е. Майдан: хто, чому і навіщо? // Соціальні виміри суспільства. Збірник наукових праць. К.: ІС НАН України, 2014. С. 304–313.

Бекешкіна І.Е. Президентські вибори – 1999, 2004, 2010, 2014 у вимірах Екзит-полу // Національний екзит-пол: президентські вибори – 2014. К.: Фонд “Демократичні ініціативи, 2014. С. 36–40.

Бекешкіна I.E. Президентські вибори – 2015: стартові позиції кандидатів // Українське суспільство 1992–2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек. н. В.Ворони, д.соц. н. М.Шульги. К.: Інститут соціології НАН України, 2013. С. 16–22.

Бекешкіна I.E. Вибори 2012: динаміка рейтингів та мотивація вибору // Соціальні виміри суспільства. Зб. наук. праць. Вип. 5 (16). К.: Інститут соціології НАН України, 2013. С.239–254.

Бекешкіна I.E. Вибори 2012: оцінки, мотивація, інформованість виборців // Україна 2012: політичний портрет. – К.: Фонд “Демократичні ініціативи”, 2013, № 39. С. 5–36.

Бекешкіна I.E. Партійні вибори в Україні: стабільність і зміни // Національний екзит-пол: парламентські вибори 2012. – К.: Фонд “Демократичні ініціативи”, 2013. С. 47–54.

Бекешкіна І. Українські партії на парламентських виборах і структурованість українського суспільства // Українське суспільства 1992–2012. Стан та динаміка змін. Соціологічний моніторинг / За ред. д.ек.н. В.Ворони, д. соц. н. М.Шульги. К.: ІС НАН України, 2012. С.59–71.

Бекешкіна І. Ставлення населення до створення об’єднань співвласників багато-квартирних будинків // Громадська думка. 2012. №1. С.3–12.

Бекешкіна І. Моніторинг системи вищої освіти в Україні і Болонський процес / І.Бекешкіна, О.Злобіна // Методологія, теорія і практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірних наукових праць. – Харьків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна. 2012. Вип. 18. С.393–399.

Бекешкіна І. Корупційні ризики у сфері надання адміністративних послуг. К.: Рада Європи, 2009. 41 с.

Биографическая справка

Ирина Эриковна Бекешкина родилась 4 февраля 1952 года.

Окончила философский факультет Киевского университета имени Т.Г. Шевченко и аспирантуру Института философии АН УССР. Кандидат философских наук.

Работала научным редактором журнала «Философская мысль», с 1977 года – младшим и старшим научным сотрудником Института философии АН УССР. В Институте социологии НАН Украины работала с начала его основания – с 1990 года на должности старшего научного сотрудника.

С 1996 года – заместитель директора Фонда «Демократические инициативы», с 2001 года его научный руководитель, а с 2010 года директор Фонда «Демократические инициативы».

Научный редактор бюллетеня «Политический портрет Украины».

Неоднократно попадала в список 100 самых влиятельных женщин Украины по версии различных журналов.

Умерла 20 марта 2020 года.

Сфера научных интересов: изучение тенденций общественного мнения относительно важнейших политических процессов внутри страны, в частности реформ в ключевых сферах, а также проблемы коммуникации государства с прифронтовыми территориями Донбасса.