• 74% респондентов считают, что развитие украинского государства и экономики невозможно без развития науки
 • 44% респондентов считают, что Украине не нужна многопартийная система
 • По мнению украинцев, наиболее дружественными Украине странами являются Польша (54%), Грузия (47%) и Беларусь (46%)
 • 68% граждан Украины считают демократию лучшим политических устройством для любого современного государства
 • 63% опрошенных высказались против разрешения купли-продажи земли
 • Более 50% граждан Украины считают, что их жизнь больше зависит от внешних обстоятельств, чем от них самих
 • 50% украинцев хотели бы жить, как живут люди в современных цивилизованных странах

РЕДАКЦІЯ ЧАСОПИСУ «Соціологія: теорія, методи, маркетинг»

 • Валерій Михайлович ВОРОНА
 • Євген Іванович ГОЛОВАХА головні редактори
 • Віра Іллівна ГЛОМОЗДА відповідальний секретар
 • Світлана Миколаївна ІВАЩЕНКО науковий редактор
 • Ольга Олександрівна МАКСИМЕНКО редактор англомовних публікацій
 • Михайло Євгенович РОЇК верстка
 • Любов Павлівна ТЮТЮННИК коректор

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕҐІЯ ЧАСОПИСУ «Соціологія: теорія, методи, маркетинг»

 • Бакіров В.С., д-р соціол. наук, ректор Харківського національного ун-ту ім. В.Н.Каразіна
 • Вишняк О.І., д-р соціол. наук, завідувач відділу ІС НАНУ
 • Волович В.І., д-р філос. наук, професор Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка
 • Горбачик А.П., к-т фіз.-мат. наук, декан факультету соціології Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка
 • Злобіна О.Г., д-р соціол. наук, завідувач відділу ІС НАНУ
 • Костенко Н.В., д-р соціол. наук, завідувач відділу ІС НАНУ
 • Кутуєв П.В., д-р соціол. наук, професор НТТУ «Київський політехнічний інститут»
 • Куценко О.Д., д-р соціол. наук, професор Київського національного ун-ту ім. Тараса Шевченка
 • Макеєв С.О., д-р соціол. наук, завідувач відділу ІС НАНУ
 • Паніотто В.І., д-р філос. наук, директор КМІС
 • Петрушина Т.О., д-р соціол. наук, завідувач відділу ІС НАНУ
 • Пилипенко В.Є., д-р соціол. наук, головний науковий співробітник ІС НАНУ
 • Полторак В.А., д-р філос. наук, керівник Центру соціологічних і політичних досліджень і технологій «СОЦИОПОЛИС»
 • Прибиткова І.М., д-р екон. наук, провідний наук. співробітник ІС НАНУ
 • Резнік В.С., д-р соціол. наук, завідувач відділу ІС НАНУ
 • Ручка А.О., д-р філос. наук, науковий співробітник ІС НАНУ
 • Симончук О.В., канд соціол. наук, ст. наук. співробітник ІС НАНУ
 • Стегній О.Г., д-р соціол. наук, провідний наук. співробітник ІС НАНУ;
 • Степаненко В.П., канд. філос. наук, докторант ІС НАНУ
 • Танчер В.В., д-р філос. наук, професор, професор кафедри соціології Київського Національного університету культури і мистецтв
 • Хмелько В.Є., д-р соціол. наук, професор НАУКМА
 • Чепурко Г.І., д-р соціол. наук, завідувач відділу ІС НАНУ
 • Чурилов М.М., д-р соціол. наук, директор компанії «TNS Ukraine»
 • Шульга М.О., д-р соціол. наук, заступник директора ІС НАНУ з наукової роботи