• Более 50% граждан Украины считают, что их жизнь больше зависит от внешних обстоятельств, чем от них самих
  • 44% респондентов считают, что Украине не нужна многопартийная система
  • 63% опрошенных высказались против разрешения купли-продажи земли
  • 74% респондентов считают, что развитие украинского государства и экономики невозможно без развития науки
  • По мнению украинцев, наиболее дружественными Украине странами являются Польша (54%), Грузия (47%) и Беларусь (46%)
  • 50% украинцев хотели бы жить, как живут люди в современных цивилизованных странах
  • 68% граждан Украины считают демократию лучшим политических устройством для любого современного государства

Аспірантура

ВІДРАХУВАТИ 31.10.2016р. із аспірантури у відповідності із п.2 ст.36 КЗпП України аспірантів з відривом від виробництва на бюджетній основі терміном навчання по 31.10.2016р. включно в зв’язку із закінченням строку навчання:

1. ПОЦЕЛУЙКА Артема Олександровичаза спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології (наук.кер. Соболєва Н.І., пров.н.с., д.соц.н., ст.н.с.);

2. КРИВОШЕЄВУ Олену Олексіївну за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології (наук.кер. Оксамитна С.М., ст.н.с., д.соц.н., професор);

3. СОЛОДЬКА Сергія Юрійовича за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології (наук.кер. Злобіна О.Г., завідувач відділу, д.соц.н., професор).

ВІДРАХУВАТИ 31.08.2016р. ПАРАЩЕВІНА Максима Анатолійовича із докторантури з відривом від виробництва в зв’язку з закінченням терміну перебування в докторантурі згідно п.2 ст.36 КЗпП України.

ВІДРАХУВАТИ 31.08.16р. ШУЛЬГУ Олександра Миколайовича із докторантури з відривом від виробництва в зв’язку з закінченням терміну перебування в докторантурі згідно п.2 ст.36 КЗпП України.


Вступна кампанiя 2017 до аспiрантури розпочнеться 01 липня:

СПИСОК аспірантів Інституту соціології НАН України станом на 01.06.2017р.

№ пп

Прізвище, ім’я та по батькові

Бюджет, контракт

Форма нав-ня

Дата закін. асп.

Шифр спец-сті

Науковий керівник

Тема кандидатського дослідження

1

АНТОНЮК Лідія Андріївна

держзам

стаціонар

31.10.2018

22.00.03

Прибиткова І.М., пров.н.с., д.е.н., проф.

Трансформація структури повсякденної життєдіяльності внутрішньо переміщених осіб у кризовому соціумі

2

ЗАРЕМБА-КОСОВИЧ Ганна Романівна

держзам

заочно

30.09.2017

22.00.04

Мартинюк І.О., пров.н.с., д.соц.н., ст.н.с.

Специфіка уявлень українських трудових мігрантів про соціальну справедливість

3

ГАЛЕНДА Іван Володимирович

держзам

стаціонар

31.10.2017

22.00.01

Ручка А.О., гол.н.с., д.філос.н., професор

Теорія цінностей Ш. Шварца: перспективи розуміння соціокультурної реальності

4

ГІРНИК Ганна Андріївна

держзам

стаціонар

31.10.2017

22.00.04

Ручка А.О., гол.н.с., д.філос.н., професор

Освітня міграція української молоді за кордон: ціннісні орієнтири та життєві стратегії

5

ГУСАК Вікторія Володимирівна

держзам

заочно

31.10.2019

22.00.01

Злобіна О.Г., зав.відділу, д.соц.н., проф.

Розвиток концепту "соціальний тип особистості" в соціологічній теорії

6

ПІНЬКО Олексій Валерійович

держзам

заочно

31.10.2019

22.00.04

Резнік В.С., зав.відділу, д.соц.н., доцент

Сприйняття соціальних змін в українському суспільстві: чинники та міжгрупові відмінності

7

СТУКАЛ Олена Володимирівна

держзам

стаціонар

31.10.2017

22.00.04

Соболєва Н.І., пров.н.с., д.соц.н., ст.н.с.

Соціокультурні детермінанти формування толерантності у студентському середовищі

8

ХЛЯПАТУРА Богдана Миколаївна

держзам

заочно

01.11.2018

22.00.02

Дембіцький С.С., н.с., к.соц.н.

Методологічні засади розробки вимірювальних інструментів в соціологічних дослідженнях змішаного типу

9

ФАРИГА Іван Дмитрович

держзам

стаціонар

31.10.2018

22.00.04

Петрушина Т.О., зав.відділу, д.соц.н., ст.н.с.

Соціальні наслідки діяльності Бретон-Вудських інститутів як драйверів фінансової глобалізації