• По мнению украинцев, наиболее дружественными Украине странами являются Польша (54%), Грузия (47%) и Беларусь (46%)
 • 50% украинцев хотели бы жить, как живут люди в современных цивилизованных странах
 • 74% респондентов считают, что развитие украинского государства и экономики невозможно без развития науки
 • Более 50% граждан Украины считают, что их жизнь больше зависит от внешних обстоятельств, чем от них самих
 • 63% опрошенных высказались против разрешения купли-продажи земли
 • 68% граждан Украины считают демократию лучшим политических устройством для любого современного государства
 • 44% респондентов считают, что Украине не нужна многопартийная система

Інститут соціології НАН України

Зміст і характер наукових досліджень Інституту соціології НАН України спрямовані насамперед на виявлення закономірностей і основних тенденцій соціального розвитку українського суспільства, відтворення в наукових концепціях динамічного образу сучасного українського соціуму, аналіз особливостей суспільних перетворень, визначення основних показників, форм і наслідків соціальних змін, які відбуваються в Україні на стику тисячоліть. Ці головні критерії діяльності Інституту реалізуються в наступних пріоритетних напрямах досліджень:

 • особливості соціально-статусної стратифікації;
 • тенденції й механізми соціальної диференціації;
 • тенденції трансформації соціальної структури суспільства;
 • динаміка масової свідомості населення;
 • соціальні умови формування ринкової економіки;
 • фактори адаптації особистості в умовах суспільної кризи;
 • динаміка соціального самопочуття населення;
 • становлення громадянського суспільства й формування української еліти;
 • соціологія культури й масової комунікації;
 • історія, теорія, методологія соціології, соціологія політики й інше

Інститутом реалізована багаторічна програма дослідження соціальних наслідків Чорнобильської катастрофи й постчорнобильської соціальної політики. Важливими напрямами діяльності Інституту є моніторинг суспільної думки, дослідження соціально-політичних настроїв і орієнтацій різних верств населення, соціально-психологічних факторів стабілізації й інтеграції українського суспільства. Теоретико-методологічні розробки Інституту істотно впливають на розвиток соціологічної освіти в Україні. Вченими Інституту видано чимало підручників і навчальних посібників, довідників для студентів, державних службовців, соціологів-практиків.

Оперативність і достовірність соціологічних даних забезпечується новітніми методиками збору, обробки й аналізу соціологічної інформації на базі використання сучасного програмного забезпечення й комп’ютерної техніки. В Інституті сформований банк соціологічної інформації, що відповідає міжнародним стандартам, що дозволяє подолати фрагментарність існуючих знань щодо соціальних процесів, які відбуваються в Україні, а також здійснювати порівняльний аналіз вже накопичених і очікуваних результатів емпіричних соціологічних досліджень.