Докторантура

СПИСОК ДОКТОРАНТІВ
Інституту соціології НАН України станом на 1 січня 2019 року 

Прізвище, ім’я, по батькові Термін навчання Рік народ-ження Спеціаль-ність Науковий керівник
1 ІВАЩЕНКО Катерина Валеріївна 01.09.2017-31.08.2019 20.12.1972 .054 Шульга М.О., заступ. директора, д.соц.н., професор
2 ЩЕРБА Олеся Іванівна 01.09.2018-31.08.2020 23.07.1976 .054 Резнік В.С., зав.наук.відділу, д.соц.н., доцент