Докторантура

СПИСОК ДОКТОРАНТІВ
Інституту соціології НАН України станом на 1 січня 2018 року 

Прізвище, ім’я, по батькові Термін навчання Спеціаль-ність Рік народження Науковий керівник Тема дослідження
1 Дембіцький Сергій Сергійович 01.09.2015-31.08.2018 22.00.02 05.06.1983 Головаха Є.І., заступ. директора, д.філос.н., професор, член-кореспондент НАН України Розробка та валідизація соціологічних тестів: методологія та практичні застосування
2 Іващенко Катерина Валеріївна 01.09.2017-31.08.2019 054 - соціологія 20.12.1972 Шульга М.О., заступ. директора, д.соц.н., професор, член-кореспондент НАН України Адаптація та інклюзія молоді в умовах вимушеной міграції