Аспірантура

ВІДРАХУВАТИ 31.10.2017р. із аспірантури у відповідності із п.2 ст.36 КЗпП України аспірантів з відривом від виробництва на бюджетній основі терміном навчання по 31.10.2017р. включно в зв’язку із закінченням строку навчання:

1. ГІРНИК Ганну Андріївну за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології (наук. керівник Ручка А.О., гол.н.с., д.філос.н., професор);

2. ГАЛЕНДУ  Івана Володимировича за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології (наук. керівник Ручка А.О., гол.н.с., д.філос.н., професор);

3. СТУКАЛ Олену Володимирівна за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології (наук.кер. Соболєва Н.І., пров.н.с., д.соц.н., ст.н.с.);

ВІДРАХУВАТИ 30.09.2017р. із аспірантури без відриву від виробництва у відповідності із п.2 ст.36 КЗпП України в зв’язку із закінченням строку навчання аспірантку на бюджетній основі:

1. ЗАРЕМБУ-КОСОВИЧ Ганну Романівну за спеціальністю «22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології» (наук.кер. Мартинюк І.О., пров.н.с. відділу соціальної психології, д.соц.н., ст.н.с.).

ВІДРАХУВАТИ 31.10.2016р. із аспірантури у відповідності із п.2 ст.36 КЗпП України аспірантів з відривом від виробництва на бюджетній основі терміном навчання по 31.10.2016р. включно в зв’язку із закінченням строку навчання:

1. ПОЦЕЛУЙКА Артема Олександровичаза спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології (наук.кер. Соболєва Н.І., пров.н.с., д.соц.н., ст.н.с.);

2. КРИВОШЕЄВУ Олену Олексіївну за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології (наук.кер. Оксамитна С.М., ст.н.с., д.соц.н., професор);

3. СОЛОДЬКА Сергія Юрійовича за спеціальністю 22.00.01 – теорія та історія соціології (наук.кер. Злобіна О.Г., завідувач відділу, д.соц.н., професор).

ВІДРАХУВАТИ 31.08.2016р. ПАРАЩЕВІНА Максима Анатолійовича із докторантури з відривом від виробництва в зв’язку з закінченням терміну перебування в докторантурі згідно п.2 ст.36 КЗпП України.

ВІДРАХУВАТИ 31.08.16р. ШУЛЬГУ Олександра Миколайовича із докторантури з відривом від виробництва в зв’язку з закінченням терміну перебування в докторантурі згідно п.2 ст.36 КЗпП України.


Вступна кампанiя 2018 до аспiрантури розпочнеться 1 липня:

СПИСОК аспірантів Інституту соціології НАН України станом на 01.01.2018р.

№ пп ПІП Бюджет, контракт та форма нав-ня Строки навчання в аспірантурі Шифр спец-ності Науковий керівник Тема кандидатського дослідження
1 АНТОНЮК     Лідія Андріївна держзам. стаціонар  01.11.2015- 31.10.2018 22.00.03 Прибиткова І.М., пров.н.с., д.е.н., професор Трансформація структури повсякденної життєдіяльності внутрішньо переміщених осіб у кризовому соціумі
2 ФАРИГА Іван Дмитрович держзам. стаціонар  01.11.2015- 31.10.2018 22.00.04 Петрушина Т.О., завідувач відділу, д.соц.н., ст.н.с. Соціальні наслідки діяльності Бретон-Вудських інститутів як драйверів фінансової глобалізації
3 ПОГУЛЯЙЛО Тетяна Олександрівна держзам. стаціонар  01.11.2017- 31.10.2021 .054 Чепурко Г.І., завідувач відділу, д.соц.н., ст.н.с. Адаптацiйний ресурс iнтеграцii ВПО в територiальнi громади
4 БІГУН (РІЗВАНОВА) Юлія Віталіївна держзам. стаціонар  01.11.2017- 31.10.2021 .054 Злобіна О.Г., завідувач відділу, д.соц.н., професор Просоціальна активність як компонент соціального капіталу українського суспільства
5 ІЗАРОВ Олександр Маркович контракт стаціонар 01.11.2017- 31.10.2021 .054 Макеєв С.О., завідувач відділу, д.соц.н., професор Соціальне конструювання міського простору: концепція та практика  реалізації 
6 ПІНЬКО Олексій Валерійович держзам. заочно 01.11.2015- 31.10.2019 22.00.04 Резнік В.С., завідувач відділу, д.соц.н., доцент Сприйняття соціальних змін в українському суспільстві: чинники та міжгрупові відмінності
7 ГУСАК Вікторія Володимирівна держзам. заочно 01.11.2015- 31.10.2019 22.00.01 Злобіна О.Г., завідувач відділу, д.соц.н.,  професор Трансформація концепту "соціальний тип особистості" в соціологічній теорії