• По мнению украинцев, наиболее дружественными Украине странами являются Польша (54%), Грузия (47%) и Беларусь (46%)
  • Более 50% граждан Украины считают, что их жизнь больше зависит от внешних обстоятельств, чем от них самих
  • 63% опрошенных высказались против разрешения купли-продажи земли
  • 68% граждан Украины считают демократию лучшим политических устройством для любого современного государства
  • 44% респондентов считают, что Украине не нужна многопартийная система
  • 50% украинцев хотели бы жить, как живут люди в современных цивилизованных странах
  • 74% респондентов считают, что развитие украинского государства и экономики невозможно без развития науки

Украинское общество: мониторинг социальных изменений ,

2014, Т. 1, вып. 1 (15)

Содержание 3-12

Ворона В. Передмова 13-23

Резнік В. Підвалини соціального порядку в суспільстві: уподобання громадян України 24-36

Мариніч І. Соціальний порядок у контексті реформування державного устрою в Україні 37-48

Головаха Є. Соціальний цинізм і аномія в українському суспільстві: загальна динаміка і останні зміни 49-56

Казаков В. Україна, Євромайдан 2013–2014: революція? 57-63

Резнік О. Структурні виміри участі в Помаранчевій революції та Революції гідності 64-74

Степаненко В. Громадянське суспільство і деінституціоналізація у постмайданній Україні 75-84

Бекешкіна І. Рік 2014-й: від президентських виборів до парламентських. До єдності чи роз’єднаності? 85-94

Вишняк О. Тенденції змін рейтингів політичних партій та блоків під час передвиборних кампаній до Верховної Вади України у 2002–2012 рр. (на основі моніторингових передвиборних опитувань) 95-104

Сакада М. Оцінка-характеристика громадянами України масових протестів у Києві і регіонах в грудні 2013 – лютому 2014 р. 105-116

Ручка А. Ціннісна метаморфоза в ментальності громадян України під час надзвичайних подій 2014 р. 117-124

Шульга О. Кінець вакууму легітимних цінностей в українському суспільстві? 125-132

Паращевін М. Показники узагальненої довіри серед населення України 133-140

Дембіцький С., Любива Т. Геополітичні орієнтації населення України: до і після конфлікту з Росією 141-146

Костенко Н., Макеєв С. Збройний конфлікт на Сході та президентські вибори–2014 в українських телевізійних новинах 147-162

Бойко Н. Інтернет-активність користувачів в умовах соціально-політичної деструкції 163-172

Мартинюк І., Соболєва Н. Особливості функціонування солідаритетів за умов загострення суспільно-політичної кризи 173-185

Шульга М. Уявлення населення про соціальну відповідальність 186-195

Прибиткова І. Україна в регіонально-громадянському та національно-мовному вимірі за доби змін 196-210

Оксамитна С., Стукало С. Динаміка соціально-класової самоідентифікації населення України 211-218

Зоткін А. Ставлення до інституту регіональних автономій та перспектив децентралізації державної влади в Україні 219-227

Вишняк О. Динаміка структури електорального поля України на президентських та парламентських виборах (1994–2013 рр.) 228-249

Буткалюк В. Соціально-економічне становище населення України 250-258

Арсеєнко А., Толстих Н. Соціальні наслідки радикальних економічних трансформацій в Україні 259-270

Чепурко Г. Проблеми формування соціального капіталу в Україні на сучасному етапі 271-283

Смакота В. Постіндустріальні цінності індустріального суспільства 284-291

Привалов Ю., Амджадін Л. Соціальна капіталізація економічних орієнтацій громадян України 292-303

Піддубний В. Регулятивна функціональність соціального капіталу 304-313

Саєнко Ю. Експертні оцінки соціального капіталу 314-319

Сапелкін Ю. Корупція і соціальний капітал 320-328

Іваненко О. Соціальний захист сільського населення в умовах соціальної нестабільності 329-337

Бевзенко Л. Українці в кризовому соціумі – соціальні координати задоволеності – незадоволеності життям 338-350

Іващенко К. Українці між кризою та повсякденним життям: загальнонаціональні та реґіональні спостереження 351-364

Бурова О. Задоволеність життям як інтегральний показник життєвого комфорту 365-375

Злобіна О. Соціальні настрої у довгостроковій та короткостроковій динаміці 376-385

Домаранська А. Емоційний стан населення України, літо 2014 386-392

Буров І. Про деякі соціальні показники впливу на національну безпеку 393-401

Загороднюк Т. Соціально-психологічний стан населення під час кардинальної зміни вектору становлення соціального порядку в українському суспільстві 402-409

Венгерчук І. Актуальні події року: сприйняття і оцінки громадян 410-416

Малюк А. Соціально-політичні орієнтації робітників України 417-422

Матусевич В. Міжгенераційні розбіжності ціннісних орієнтацій міського населення України 423-431

Іващенко О. Місто й село як соціальний простір відповідальності: солідаризація пріоритетів 432-438

Лавріненко Н. Уявлення населення про соціальні ознаки старості та вік виходу на пенсію 439-449

Скокова Л. Особливості поточних інформаційно-культурних потреб населення України 450-458

Петрушина Т. Сприйняття вітчизняної науки і науковців українськими громадянами 459-471

Пилипенко В., Гончарук О. Вища освіта в Україні: інноваційний вимір 472-485

Стегній О. Методологія виявлення масових екологічних інтересів 486-492

Шульга Р. Конвергенція рівнів художньої культури в реаліях сучасного суспільства 493-502

Тягло К. Читацькі та мовні практики населення України 2012–2014 рр.: динаміка вікових і регіональних відмінностей 503-511

Шульга М. Аберантний стан суспільної свідомості українського соціуму (Післямова) 512-545


Украинское общество: мониторинг социальных изменений ,

2014, Т. 2, вып. 1 (15)

Содержание

Є.Головаха, Н.Паніна

Моніторингові дослідження Інституту соціології НАН

України: методологія, методи, організація опитувань 5

Результати національних моніторингових

опитувань 1992–2014 років 13

В.Резнік

Пояснення до графічного матеріалу

соціологічного моніторингу 152

Графіки соціологічного моніторингу 154


Kateryna Ivashchenko UKRAINIANS BETWEEN THE CRISIS AND EVERYDAY LIFE: NATIONAL AND REGIONAL OBSERVATIONS

Iryna Bekeshkina YEAR 2014: FROM PRESIDENTIAL TO PARLIAMENTARY ELECTIONS. TOWARDS UNITY OR DISUNION?