• 74% респондентов считают, что развитие украинского государства и экономики невозможно без развития науки
  • 68% граждан Украины считают демократию лучшим политических устройством для любого современного государства
  • 63% опрошенных высказались против разрешения купли-продажи земли
  • По мнению украинцев, наиболее дружественными Украине странами являются Польша (54%), Грузия (47%) и Беларусь (46%)
  • 50% украинцев хотели бы жить, как живут люди в современных цивилизованных странах
  • Более 50% граждан Украины считают, что их жизнь больше зависит от внешних обстоятельств, чем от них самих
  • 44% респондентов считают, что Украине не нужна многопартийная система

Пам’ятка авторові

Загальний обсяг статті – до 0,5 друк. арк. (до 10 сторінок тексту, 14 кегль, через півтора інтервала).

На першій сторінці в лівому куті необхідно вказати УДК, а в правому – одинініціал і прізвище автора, вчений ступінь (жирним курсивом), нижче – НАЗВУ СТАТТІ – великими літерами.

Після назви навести абстракти українською, російською та англійською мовами (2–3 речення), а також ключові слова або словосполучення (до 5 слів) трьома мовами.

Ключові слова:

Ключевые слова:

Keywords:

Далі – текст статті українською або англійською, на вибір автора. Літературу наприкінці статті необхідно оформляти за новими правилами (див. на сайті Інституту або у бюлетені ВАК України), зазначати посилання тільки на реально використані і цитовані джерела.

Рисунки і графіки повинні бути подані в Exel для можливості виправлень та уточнень при редагуванні тексту.

На окремій сторінці – відомості про автора і контактні телефони, e-mail.

Роздруковану й електронну версії статті подавати Н.І.Собо­лєвій і/або І.О.Мартинюку, Інститут соціології НАН України, 01021, Київ, вул. Шовковична, 12, к.312.